Blog

Kanske kan du lära dig något av de insikter och lärdomar vi får när vi lyckas och misslyckas i våra processer.

Jenny Nyström funderar över rutiner och inspiration i tider av Corona.

Vi lät Jenny Nyström fundera över sina rutiner och vad som inspirerar henne i dessa tider av Corona. Jenny har en roll som projektkoordinator i Sopacts behovsdrivna lärprocess och leder arbetet med…

Jan Abrahamsson om rutiner och inspiration i tider av Corona.

Vi fortsätter med våra nedslag och nu har turen kommit till Jan Abrahamsson att fundera kring hans rutiner och inspiration i tider av Corona. Jan processleder Sopacts behovsdrivna lärprocess och…

Joakim Grina om rutiner och inspiration i tider av Corona.

I vår serie "Rutiner och inspiration i tider av Corona" är det nu Joakim Grina som delar med sig av sin vardag. Joakim har rollen som projektledare på Sopact och i Sopacts behovsdrivna lärprocess gör…

Idag ett år senare…

Idag precis för ett år sedan avslutade vi omgång sex av det acceleratorprogram som Sopact under tre år drev och där vi totalt stöttade över 40 st sociala innovatörer och där vi glädjande kan se att…