OM SOPACT

SoPact är ett acceleratorprogram som stöttar sociala entreprenörer med att utveckla och sprida sina samhällsförbättrande idéer. Din idé kan förändra världen. Vi erbjuder ramverket för att det ska bli verklighet. Projektet startade 2016 har sedan dess stöttat 35 entreprenörer som adresserar samhällsutmaningar i Sverige och i världen.

SoPact är ett samverkansprojekt mellan Lunds Universitet, Socialhögskolan på Campus Helsingborg, Helsingborgs Stad och Tillväxtverket. Det betyder att vi arbetar nära de förvaltningar och aktörer som finns representerade i projektets styrgrupp.

  • VARFÖR

    Komplexa samhällsutmaningar kräver nya sätt att samarbeta, tänka och verka.

  • HUR

    Genom en samskapande designprocess stötta sociala entreprenörer att utveckla, testa och sprida lösningar på behovsidentifierade samhällsutmaningar.

  • VAD

    Ett tolv veckors acceleratorprogram designat för sociala entreprenörer.

© Copyright - SOPACT.ORG