OM SOPACT

SoPact är ett acceleratorprogram som stöttar sociala entreprenörer med att utveckla och sprida sina samhällsförbättrande idéer. Din idé kan förändra världen. Vi erbjuder ramverket för att det ska bli verklighet. Projektet startade 2016 har sedan dess stöttat 28 entreprenörer som adresserar samhällsutmaningar i Sverige och i världen.

  • VARFÖR

    Komplexa samhällsutmaningar kräver nya sätt att samarbeta, tänka och verka.

  • HUR

    Genom en samskapande designprocess stötta sociala entreprenörer att utveckla, testa och sprida lösningar på behovsidentifierade samhällsutmaningar.

  • VAD

    Ett tolv veckors acceleratorprogram designat för sociala entreprenörer.

© Copyright - SOPACT.ORG