Vad är Sopact?

Sopact är en innovationsfrämjande verksamhet vid Lunds universitet som katalyserar idéer som tar tillvara på samhällets potential.

Pågående projekt

En behovsdriven lärprocess

Följ oss i vårt arbete med att möjliggöra nya former av samarbeten, partnerskap och affärer mellan offentliga aktörer och sociala innovatörer.

Läs mer

Ett hållbart skåne

Hur får vi ett starkt system som främjar innovation och företagande som drivs utifrån nuvarande och framtida generationers behov?

Läs mer
Vår vision

Vi katalyserar idéer som tar tillvara på samhällets potential.

Läs mer om hur vi på Sopact arbetar utifrån samskapande processer som testar, identifierar och skapar lösningar på komplexa samhällsutmaningar.

Läs mer om hur vi på Sopact arbetar utifrån samskapande processer som testar, identifierar och skapar lösningar på komplexa samhällsutmaningar.

Om Sopact

"Vi står inför komplexa utmaningar och behöver sociala innovatörer som använder nya infallsvinklar och angreppssätt."

— Pernilla Kvist, utvecklare Socialförvaltningen Helsingborg Stad

Senaste artiklar

Visa alla

Nothing found.

Blog

Sopact tecknar samarbetsavtal med H22

H55, H99 och nu H22. År 2022 bjuder Helsingborg in till stadsutvecklingsmässan, The making of A Smarter City. A Smarter City är en långsiktig investering i innovation och hållbart socialt arbete utvecklat av Helsingborgs stad i samverkan med alla…

Möt våra innovatörer

Foto: Mikael Tannus   Den 21-23 maj genomförde vi ett rekryteringslabb med syfte att rekrytera sociala innovatörer som antog utmaningen – att fram till december 2020 i en gemensam process – arbeta med fyra identifierade samhällsutmaningar. Vi fick ett fantastiskt gensvar…

Workshop – Innovation och företagande för ett hållbart Skåne

Stort tack till alla ni närmre 50 personer från olika samhällsaktörer som slöt upp till vår workshop kring Skånes ekosystem för innovation och företagande som drivs utifrån nuvarande och framtida generationers behov. En helt fantastisk uppslutning från olika håll - jag tror…

10 September Inbjudan workshop – Innovation och företagande för ett hållbart Skåne

Heldagsworkshop: Innovation och företagande för ett hållbart Skåne Skånes utmaningar kräver nya lösningar som kan göras tillgängliga för fler. Ingen aktör kan ensam lösa utmaningarna, utan regionen behöver ett starkt ekosystem som främjar innovation och företagande som drivs…

Avslutat rekryteringslabb – vad händer nu?

Efter det första steget i Sopacts behovsdrivna lärprocess – att gemensamt med fyra av förvaltningarna i Helsingborgs stad identifiera fyra samhällsutmaningar – var det dags att rekrytera sociala innovatörer. Den 21-23 maj genomförde vi ett rekryteringslabb på Pixlapiren i…

Visa alla