Vad är Sopact?

Sopact är en innovationsfrämjande verksamhet vid Lunds universitet som katalyserar idéer som tar tillvara på samhällets potential.

Pågående projekt

En behovsdriven lärprocess

Följ oss i vårt arbete med att möjliggöra nya former av samarbeten, partnerskap och affärer mellan offentliga aktörer och sociala innovatörer.

Läs mer

Ladda hem rapporten här

I december 2020 kom rapporten “Tålamod, mod, perspektiv och stuprör – en antologi om social innovation” som presenterar våra lärdomar från lärprocessen. Läs den här

Ladda ner

Ett hållbart skåne

Hur får vi ett starkt system som främjar innovation och företagande som drivs utifrån nuvarande och framtida generationers behov?

Läs mer
Vår vision

Vi katalyserar idéer som tar tillvara på samhällets potential.

Läs mer om hur vi på Sopact arbetar utifrån samskapande processer som testar, identifierar och skapar lösningar på komplexa samhällsutmaningar.

Läs mer om hur vi på Sopact arbetar utifrån samskapande processer som testar, identifierar och skapar lösningar på komplexa samhällsutmaningar.

Om Sopact

"Vi står inför komplexa utmaningar och behöver sociala innovatörer som använder nya infallsvinklar och angreppssätt."

— Pernilla Kvist, utvecklare Socialförvaltningen Helsingborg Stad

Ett samtal med Eva Wendt

Med en bakgrund som skådespelare, regissör och gestaltterapeut arbetar Eva Wendt med en metod där hon kombinerar improvisation, berättartekniker med gestaltterapi och det är i den skärningspunkten som projektet Walk in my shoes har fötts. I en process som bryter barriärer,…


Ett samtal med Passent El Soury om hennes väg från Qatar till Helsingborg

Tune in and get inspired by Passent El Soury‘s journey from being a communication specialist in Qatar empowering women and youth in international development projects, to her new life in Sweden as a social entrepreneur and master student of sustainability, while also overcoming…


Ett samtal med Asma

Trots mindre än fem år i Sverige har Asma som folkbildningsutvecklare och cirkelledare byggt upp ett brett nätverk av kvinnor och unga tjejer som arbetar för ökad jämställdhet och delaktighet i samhället. Lyssna med om hur Multicultural Youth Association arbetar med isolerade…


Ett samtal med Peers Bridge

Möt Peers Bridge och ta del av deras berättelse om varför det är så viktigt som ny i Sverige att förstå "the hows and whys of Swedish culture" och hur deras metod kan bli den brygga som behövs för att skapa förståelse och övervinna "osynliga" hinder. Faisal, Charbel och Parul är…


Hur skapar vi trygga offentliga miljöer för och med barn samt unga?

Den 9 juni anordnade Mötesplats Social Innovation i samverkan med Sopact och Danfo ett webbinarium med utgångspunkt på ”Hur skapar vi trygga offentliga miljöer för och med barn samt unga?”, där över 150 personer deltog. Nedan följer en summering av vad som lyftes som viktigt att…


Visa alla