OM SOPACT

SoPact är ett samverkansprojekt som stöttar sociala entreprenörer med att utveckla och sprida sina samhällsförbättrande idéer. Projektet startade 2016 har sedan dess stöttat 28 entreprenörer som adresserar samhällsutmaningar i Sverige och i världen.

  • VARFÖR

    Komplexa samhällsutmaningar kräver nya sätt att samarbeta, tänka och verka.

  • HUR

    Genom en samskapande designprocess stötta sociala entreprenörer till att utveckla, testa och sprida lösningar på behovsidentifierade samhällsutmaningar.

  • VAD

    Ett tolv veckors acceleratorprogram designat för sociala entreprenörer.

© Copyright - SOPACT.ORG