Vår metod

Genom en samskapande designprocess erbjuder SoPact ett ramverk för sociala entreprenörer
och social innovation att utvecklas, testa och sprida lösningar på behovsdrivna samhällsutmaningar.
Programmet pågår under tolv veckor och utgår från tre teman:

  • Affärsutveckling och finansiering

  • Effektmätning och Agenda 2030

  • Kommunikation och marknadsföring

Programmet utgår från verktyg som Business Model Canvas och Theory of Change.
De tolv veckorna innehåller tematiska sprintar som kompletteras med individuell rådgivning, mentorskap och nätverksträffar.