Sopacts verktyg

Metoder, processer, strategier, insikter, modeller och övningar.

Sopacts verktygslåda

Hela Sopact är i stor sett en lärprocess och en lärprocess som vi vill dela med oss av.

Vår ambition är att förpacka det vi håller på att lära oss genom de verktyg vi redan kan och förfogar över, de verktyg vi upptäcker, tolkar och lär oss att använda under processen, tillsammans med de insikter och nya perspektiv vi får genom workshops i samverkan och processer med våra sociala innovatörer.

Allt eftersom kommer vi att fylla vår Toolbox med metoder, processer, strategier, insikter, modeller och övningar som till slutblir ett bibliotek som alla kan ta del av. För att lyckas tar vi gärna hjälp av dig som redan nu vill dela med dig av verktyg som kan hjälpa fler.

Skicka ett mail till jan.abrahamsson@soch.lu.se , Verksamhetsledare på Sopact

Sopacts verktygslåda

Här finns  de 16 verktyg Sopact har valt att testa och utveckla vidare under arbete med forskare, sociala innovatörer och företag i vår läroprocess. Letar du efter ett specifikt verktyg finns de listade längre ner.

Ladda ner

Design Thinking Process

Design Thinking-processen är ett system av överlappande faser, som inte alltid måste genomförs i en bestämd följd. Men man väljer av pedagogiska skäl att beskriva och visualisera de tre faserna som: inspiration, ideation och implemation.


Sopact Business Model Canvas

Business Model Canvas (BMC) är ett populärt verktyg för att visualisera ett företags affärsmodell, alltså logiken för hur en verksamhets olika delar fungerar ihop och tillsammans skapar en hållbar verksamhet.


Andetaget

Kreativa och innovativa processer kan beskrivas som ett antal ”andetag”. Dessa andetag kan delas upp i tre faser (Møller m fl, 2012): den Divergenta fasen, den Emergenta fasen och den Konvergenta fasen.

Hela Design Thinking-processen, och varje fas i den, går att beskriva som andetag och varje fas går i sin tur att dela upp i mindre andetag.


Roadmap

Roadmapen är dels ett verktyg för att planera hela eller olika delar av Design Thinking-processen och utvecklingen av hela affärsmodellen, men kan även användas för att planera aktiviteter i fältet Aktiviteter i Sopact BMC.


The Golden Circle

The Golden Circle är ett verktyg, av Simon Sinek, bestående av tre cirklar, där Varför är kärnan och ligger i mitten, den omfamnas av Hur och ytterst av Vad. Detta verktyg används för att på ett framgångsrikt sätt kommunicera med sin målgrupp.

Fokuset ligger med andra ord på den inre cirkeln Varför som kopplar till fältet Syfte i Sopact BMC och är mest relevant under Inspirationsfasen i Design Thinking-processen.


Problemträdet

Problemträd är en enkel metod för att visualisera hur ett problem uppstår på grund av olika orsaker och leder till olika samhällseffekter. Problemträdet kopplar till fältet Syfte i Sopact BMC och Inspirationsfasen i Design Thinking-processen.


Intressekartan

Intressentkartan är ett verktyg som kopplar an till fälten Samarbetspartners, Kunder/Finansiärer och Målgrupper i Sopact BMC samt Inspirationsfasen i Design Thinking-processen.


Penta Helix

Penta Helix är ett verktyg kopplar till fälten Samarbetspartners, Kunder & finansiärer och Målgrupper i Sopact BMC samt Inspirationsfasen i Design Thinking-processen.


Empathy Map Canvas

Verktyget kopplas därför till fälten Målgrupp, Relationer & kanaler till målgrupper och Syfte i Sopact BMC. Verktyget kan även appliceras på att förstå en kund eller finansiär, men för det använder vi Value Proposition Canvas. Verktyget är även relevant för Inspirationsfasen i Design Thinking-processen.


Idékartan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur purus lacus, ullamcorper et molestie eu, ornare vel risus. Nullam consectetur nisi imperdiet sem egestas bibendum. Phasellus massa quam, interdum eu scelerisque vitae, lacinia ut ipsum.


Value Proposition Canvas

Value Proposition Canvas (VPC) är ett verktyg för att kartlägga kunders behov och utifrån det ta fram och paketera värdeerbjudanden. VPCn kopplar därför till fälten Kunder & finansiärer och Värdeerbjudande i Sopact BMC och överlappar Inspiration- och Ideationfaserna i Design Thinking-processen.


Theory of Change Canvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur purus lacus, ullamcorper et molestie eu, ornare vel risus. Nullam consectetur nisi imperdiet sem egestas bibendum. Phasellus massa quam, interdum eu scelerisque vitae, lacinia ut ipsum.


SWOT-analys

SWOT-analys är ett etablerat verktyg för att systematiskt analysera t.ex. en affärsmodell utifrån dess styrkor och svagheter men även utifrån externa möjligheter och hot.


Globala målen för hållbar utveckling

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur purus lacus, ullamcorper et molestie eu, ornare vel risus. Nullam consectetur nisi imperdiet sem egestas bibendum. Phasellus massa quam, interdum eu scelerisque vitae, lacinia ut ipsum.


Helsingborgs Livskvalitetsprogram

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur purus lacus, ullamcorper et molestie eu, ornare vel risus. Nullam consectetur nisi imperdiet sem egestas bibendum. Phasellus massa quam, interdum eu scelerisque vitae, lacinia ut ipsum.


Sopact Storytelling Circle

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur purus lacus, ullamcorper et molestie eu, ornare vel risus. Nullam consectetur nisi imperdiet sem egestas bibendum. Phasellus massa quam, interdum eu scelerisque vitae, lacinia ut ipsum.