Blog

Kanske kan du lära dig något av de insikter och lärdomar vi får när vi lyckas och misslyckas i våra processer.

Kontakta oss, träffa oss irl, leta upp oss på en konferens eller kanske i ett klassrum och följ oss här på Facebook, Instagram och Linkedin.

Roadtrip till Karlstad

 

 

I samma veva som Rally Sweden körde igång i de Värmländska skogarna - dock utan snö detta år - rullade Jenny Nyström och jag (Jan Abrahamsson) in på Karlstads centralstation, men i ett betydligt makligare och mer hållbart tempo. Vi var av Anna-Karin Frykstedt, innovationsledare och samhällsanalytiker på Innovation Park, inbjudna som föreläsare till deras konferens Co - Days Social innovation Värmland som gick av stapeln 12-14 februari.

Innovation Park är annars en plats som erbjuder mötesplatser, aktiviteter och processer för innovationssamverkan för hela Värmland och som länkar samman näringsliv, akademi och offentlig sektor. Fysiskt är huset placerat i utkanten av Karlstad och i närheten av Karlstad universitet.

Anna-Karin hade lyssnat på mig när jag tillsammans med Judit Wefer, Vinnova, Rebecka Hinn, Tillväxtverket och Magnus Adenskog, samverkansansvarig Campus Helsingborg och affilierad forskare på Socialhögskolan, deltog i ett panelsamtal på SI Summit i Malmö med temat; Ett år kvar av regeringens strategi – Ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation.

När Anna-Karin någon vecka senare hörde av sig med frågan om det var möjligt att komma till Karlstad och berätta lite mer om Sopacts behovsdrivna lärprocess så kändes det som en intressant möjlighet att dels få berätta mer om vår process, men också att få bekanta sig med Innovation Park. Lite extra roligt med inbjudan från Anna-Karin var det faktum att av över 30 programpunkter under de tre dagarna på Co - Days var vi de enda externt inbjudna föreläsarna. (Här kan man ta del av programmet: https://karlstadinnovationpark.se/social-innovation-varmland/program-co-days/)

Vår tid var avsatt till torsdag och det inför en större skara åhörare än vi hade förväntat oss. Runt 60-70 personer slöt upp och vi fick en bra bredd från offentlig och idéburen sektor, en del entreprenörer samt även ett kommunalråd.

Det här var inte första gången vi berättar om Sopacts behovsdrivna läroprocess, det har vi gjort vid många olika tillfällen, men det var första gången vi regionalt befann oss utanför Skåne. På så sätt blev det även lite utav ett test för att se vilken reaktion vi skulle få.

Sopacts behovsdrivna lärprocess pågår under två år och är ett projekt där vi arbetar med Helsingborgs stad. Projektets övergripande mål är att utveckla och testa behovsdrivna processer och metoder för att se om vi finner konkreta exempel som kan stärka en affärs- och partnerskapsrelation mellan Helsingborgs stad och en social innovatör. För att kunna utforska detta har vi tillsammans med fem förvaltningar inom Helsingborgs stad identifierat fyra samhällsutmaningar och till dessa utmaningar rekryterade vi under våren 2019 sociala innovatörer som vi under hösten matchade med respektive utmaning och förvaltning. Lärprocessen pågår fram till december 2020 och därefter får vi se vad nästa steg blir.

Vi i teamet på Sopact lever nära processen tillsammans med de sociala innovatörerna, projektledare och utvecklare på förvaltningarna och forskare på Socialhögskolan, Lunds universitet. Vi har nu arbetat med projektet i 14 månader så vissa insikter och lärdomar börja mer och mer få en fast form. Därför var det oerhört spännande att se vilka frågeställningar som skulle komma upp i Karlstad. Var det frågor som vi skulle känna igen, eller skulle det dyka upp helt nya frågeställningar?

Det visade sig att frågorna som kom upp till stor del gick att känna igen, så ett antagande är att de utmaningar vi ser när vi utgår från Helsingborg och Skåne är liknande i Värmland; hur kan vi samverka på riktigt och undvika att hamna i de vanliga stuprören? Och den politiska nivån – det är ju där inriktningen och besluten faktiskt tas… Arbetar ni där? Hur? Vad är utmaningen med att också arbeta tillsammans med den privata sektorn? Hur implementerar man en process som denna i t.ex. en förvaltning med flera hundra medarbetare? Hur tänker ni kring upphandlingsregler, inte minst då det är externa sociala innovatörer som arbetar med kommunala förvaltningar? Och hur kommunicerade ni inför rekryteringslabbet för att få till en så bred mångfald inom er grupp av sociala innovatörer?

Det ska bli intressant att se när vi gör fler nedslag i Sverige om vi även då kommer se likheter i frågeställningarna och vilka slutsatser vi kommer kunna dra.

Vi lämnade Karlstad med en mycket fin och positiv respons från en nyfiken och väldigt intresserad publik. En respons och en hel del insikter som vi tar med oss in i vårt fortsatta arbete med processen. Det finns även intresse för ett studiebesök i Helsingborg för att fortsätta dialogen, träffa fler som är en del av processen och besöka några av våra testmiljöer som t.ex. HBG Works, Tryckeriet och Pixlapiren.

Tankar och reflektioner, jan.abrahamsson@soch.lu.se och jenny.nystrom@soch.lu.se

 

 


Roadtrip till Karlstad

 

 

I samma veva som Rally Sweden körde igång i de Värmländska skogarna - dock utan snö detta år - rullade Jenny Nyström och jag (Jan Abrahamsson) in på Karlstads centralstation, men i ett betydligt makligare och mer hållbart tempo. Vi var av Anna-Karin Frykstedt, innovationsledare och samhällsanalytiker på Innovation Park, inbjudna som föreläsare till deras konferens Co - Days Social innovation Värmland som gick av stapeln 12-14 februari.

Innovation Park är annars en plats som erbjuder mötesplatser, aktiviteter och processer för innovationssamverkan för hela Värmland och som länkar samman näringsliv, akademi och offentlig sektor. Fysiskt är huset placerat i utkanten av Karlstad och i närheten av Karlstad universitet.

Anna-Karin hade lyssnat på mig när jag tillsammans med Judit Wefer, Vinnova, Rebecka Hinn, Tillväxtverket och Magnus Adenskog, samverkansansvarig Campus Helsingborg och affilierad forskare på Socialhögskolan, deltog i ett panelsamtal på SI Summit i Malmö med temat; Ett år kvar av regeringens strategi – Ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation.

När Anna-Karin någon vecka senare hörde av sig med frågan om det var möjligt att komma till Karlstad och berätta lite mer om Sopacts behovsdrivna lärprocess så kändes det som en intressant möjlighet att dels få berätta mer om vår process, men också att få bekanta sig med Innovation Park. Lite extra roligt med inbjudan från Anna-Karin var det faktum att av över 30 programpunkter under de tre dagarna på Co - Days var vi de enda externt inbjudna föreläsarna. (Här kan man ta del av programmet: https://karlstadinnovationpark.se/social-innovation-varmland/program-co-days/)

Vår tid var avsatt till torsdag och det inför en större skara åhörare än vi hade förväntat oss. Runt 60-70 personer slöt upp och vi fick en bra bredd från offentlig och idéburen sektor, en del entreprenörer samt även ett kommunalråd.

Det här var inte första gången vi berättar om Sopacts behovsdrivna läroprocess, det har vi gjort vid många olika tillfällen, men det var första gången vi regionalt befann oss utanför Skåne. På så sätt blev det även lite utav ett test för att se vilken reaktion vi skulle få.

Sopacts behovsdrivna lärprocess pågår under två år och är ett projekt där vi arbetar med Helsingborgs stad. Projektets övergripande mål är att utveckla och testa behovsdrivna processer och metoder för att se om vi finner konkreta exempel som kan stärka en affärs- och partnerskapsrelation mellan Helsingborgs stad och en social innovatör. För att kunna utforska detta har vi tillsammans med fem förvaltningar inom Helsingborgs stad identifierat fyra samhällsutmaningar och till dessa utmaningar rekryterade vi under våren 2019 sociala innovatörer som vi under hösten matchade med respektive utmaning och förvaltning. Lärprocessen pågår fram till december 2020 och därefter får vi se vad nästa steg blir.

Vi i teamet på Sopact lever nära processen tillsammans med de sociala innovatörerna, projektledare och utvecklare på förvaltningarna och forskare på Socialhögskolan, Lunds universitet. Vi har nu arbetat med projektet i 14 månader så vissa insikter och lärdomar börja mer och mer få en fast form. Därför var det oerhört spännande att se vilka frågeställningar som skulle komma upp i Karlstad. Var det frågor som vi skulle känna igen, eller skulle det dyka upp helt nya frågeställningar?

Det visade sig att frågorna som kom upp till stor del gick att känna igen, så ett antagande är att de utmaningar vi ser när vi utgår från Helsingborg och Skåne är liknande i Värmland; hur kan vi samverka på riktigt och undvika att hamna i de vanliga stuprören? Och den politiska nivån – det är ju där inriktningen och besluten faktiskt tas… Arbetar ni där? Hur? Vad är utmaningen med att också arbeta tillsammans med den privata sektorn? Hur implementerar man en process som denna i t.ex. en förvaltning med flera hundra medarbetare? Hur tänker ni kring upphandlingsregler, inte minst då det är externa sociala innovatörer som arbetar med kommunala förvaltningar? Och hur kommunicerade ni inför rekryteringslabbet för att få till en så bred mångfald inom er grupp av sociala innovatörer?

Det ska bli intressant att se när vi gör fler nedslag i Sverige om vi även då kommer se likheter i frågeställningarna och vilka slutsatser vi kommer kunna dra.

Vi lämnade Karlstad med en mycket fin och positiv respons från en nyfiken och väldigt intresserad publik. En respons och en hel del insikter som vi tar med oss in i vårt fortsatta arbete med processen. Det finns även intresse för ett studiebesök i Helsingborg för att fortsätta dialogen, träffa fler som är en del av processen och besöka några av våra testmiljöer som t.ex. HBG Works, Tryckeriet och Pixlapiren.

Tankar och reflektioner, jan.abrahamsson@soch.lu.se och jenny.nystrom@soch.lu.se