Blog

Kanske kan du lära dig något av de insikter och lärdomar vi får när vi lyckas och misslyckas i våra processer.

Kontakta oss, träffa oss irl, leta upp oss på en konferens eller kanske i ett klassrum och följ oss här på Facebook, Instagram och Linkedin.

Sopact tecknar samarbetsavtal med H22

H55, H99 och nu H22. År 2022 bjuder Helsingborg in till stadsutvecklingsmässan, The making of A Smarter City.

A Smarter City är en långsiktig investering i innovation och hållbart socialt arbete utvecklat av Helsingborgs stad i samverkan med alla sektorer som är verksamma och lever i en stad.

Självklart är Sopact en av de partners som redan nu tillsammans med övriga samhällsaktörer aktivt arbetar för att skapa ett framtida samhälle. Sopacts lärprocess kring behovsdrivet stöd till sociala innovatörer är en process som redan är igång och där vi arbetar med sociala innovatörer för att finna nya lösningar på komplexa samhällsutmaningar.

Bland övriga partners märks både starka lokala aktörer som nationella och internationell, bl.a. Lunds universitet, Atea, IBM, Microsoft, IKEA, Lindab, Navet, Wihlborgs och ÅF. Samtliga klara partners finns listade här.

Följ utvecklingen av H22, https://h22.se


Sopact tecknar samarbetsavtal med H22

H55, H99 och nu H22. År 2022 bjuder Helsingborg in till stadsutvecklingsmässan, The making of A Smarter City.

A Smarter City är en långsiktig investering i innovation och hållbart socialt arbete utvecklat av Helsingborgs stad i samverkan med alla sektorer som är verksamma och lever i en stad.

Självklart är Sopact en av de partners som redan nu tillsammans med övriga samhällsaktörer aktivt arbetar för att skapa ett framtida samhälle. Sopacts lärprocess kring behovsdrivet stöd till sociala innovatörer är en process som redan är igång och där vi arbetar med sociala innovatörer för att finna nya lösningar på komplexa samhällsutmaningar.

Bland övriga partners märks både starka lokala aktörer som nationella och internationell, bl.a. Lunds universitet, Atea, IBM, Microsoft, IKEA, Lindab, Navet, Wihlborgs och ÅF. Samtliga klara partners finns listade här.

Följ utvecklingen av H22, https://h22.se