Vad är Sopact?

Sopact är en innovationsfrämjande verksamhet vid Lunds universitet som katalyserar idéer som tar tillvara på samhällets potential.

Om Sopact

Sopact är en innovationsfrämjande verksamhet vid Lunds universitet, Socialhögskolan. Vi utgår från regeringens strategi för sociala företag där målet är att skapa bättre förutsättningar för sociala innovationer att utvecklas och komma till användning i samhället.

Vi ser oss som en katalysator för idéer som tar tillvara på samhällets potential. Och som metod för att lyckas arbetar vi i samskapande processer som identifierar, utvecklar och testar lösningar på komplexa samhällsutmaningar.

Vår vision

Vi katalyserar idéer som tar tillvara på samhällets potential.

Sopact Business Model Canvas

När man bygger upp eller utvecklar en verksamhet eller innovationer är det viktigt att få en systematisk överblick för hur verksamheten är tänkt att fungera, verksamhetens affärsmodell. Man vill förstå hur de olika delarna i affärsmodellen hänger ihop och tillsammans blir välfungerande. Man behöver förstå hur verksamheten ska fungera ut mot omvärlden och hur den ska organiseras internt, samt vilka kostnader och inkomster den genererar. Är det ett socialt företag eller en social innovation, ska dessutom de sociala aspekterna integreras. I processen med att bygga upp en verksamhet behöver man snabbt och iterativt kunna testa olika affärsmodeller för att avgöra vilken som fungerar bäst, och så fort man testat den och inser brister och förbättringspotential, snabbt kunna gå tillbaka och skissa på bättre alternativ.

Inspirerat av BMC har Sopact skapat en nytt verktyg, Sopact Business Model Canvas (Sopact BMC), och lagt till vissa fält som är relevanta för skapandet av sociala företag.

Sedan Sopact startades 2014 har vi använt flera olika verktyg samt träffat en rad forskare, företag och konsulter som på olika sätt varit ex- perter på hur man utvecklar, testar, implementerar och sprider/skalar upp sociala innovationer och företag.

Sopacts verktygslåda

Här går vi igenom de 16 verktyg Sopact har valt att testa och utveckla vidare under arbete med sociala innovatörer och företag i vår läroprocess.

Ladda ner

Våra projekt

Med lärdomarna från acceleratorprogrammet driver Sopact nu två stora projekt kring sociala innovationer. Båda projekten påbörjades under våren 2019 och pågår fram till kvartal dyra 2020.

Sopact finansieras genom stöd av Vinnova, Tillväxtverket, Lunds universitet, Socialhögskolan på Campus Helsingborg, Region Skåne och Helsingborgs stad.

En behovsdriven lärprocess

Följ oss i vårt arbete med att möjliggöra nya former av samarbeten, partnerskap och affärer mellan offentliga aktörer och sociala innovatörer.

Läs mer

Ett hållbart Skåne

Hur får vi ett starkt system som främjar innovation och företagande som drivs utifrån nuvarande och framtida generationers behov?

Läs mer

Acceleratorprogrammet

Under åren 2016-2019 drev Sopact ett acceleratorprogram med intagning av totalt 42 stycken sociala entreprenörer.

Läs mer

Möt teamet