Presenterar våra entreprenörer: Sire fastigheter

Sire fastigheter ska utveckla och förvalta bostäder med låga boendekostnader för resurssvaga hushåll. Genom utformning, innehåll och placering kan bostaden fungera som medel för en ökad boendeintegration mellan människor med olika socioekonomisk bakgrund. Sire fastigheter drivs av arkitekterna Göran Lundqvist och Lotten Lundqvist.

Vad är kärnan i detta projekt?

När man pratar om bostäder med låga boendekostnader finns det ett stort fokus på hur produktionen av bostäderna kan göras mer kostnadseffektiv. Men produktionen är i slutet av en bostadsutvecklingsprocess och vi vill fokusera på användarens behov och livssituation i tidiga skeden av processen. Vår innovationsmetod för bostadsutveckling tar därför utgångspunkt i användarnas behov genom en s.k. användardriven dialog och vår lösning blir därigenom behovsstyrd snarare än efterfrågestyrd, vilket skiljer sig från hur nyproduktionen på bostadsmarknaden ser ut idag. Det gör att bostaden kommer att vara anpassad till de boendes livsstil, levnadsmönster, sociala behov och ekonomiska förutsättningar.

Kan vi genom olika samverkansformer i olika skeden förändra sättet vi bor på?

Vad är nästa steg för er?

Det finns ett stort behov av bostäder med rimlig hyra för resurssvaga hushåll då en stor andel av den framtida förväntade hushållstillväxten sker i grupper där de ekonomiska förutsättningarna många gånger är begränsade. Vi är övertygade om att framtida framgångsrika arbeten kring hållbarhet, jämställdhet och välfärd är beroende av tvärsektoriella samarbeten. Tillsammans med en arbetsgrupp som består av aktörer från olika sektorer: det offentliga, privata, ideella och akademin ska vi vrida och vända på dessa komplexa utmaningar där bland annat en viktig del är att hitta alternativa finansieringslösningar.

Varför sökte ni till Sopact?

Fastighetsbranschen har traditionellt sett ett stort fokus på riskminimering och en brist på innovation. I den traditionella kontexten behöver vi få hjälp med hur man kan navigera i mellanskiktet mellan socialt entreprenörskap och fastighetsbranschen. Hur kan de samhällsekonomiska vinsterna av vårt arbete mätas och hur kan ett förtroendekapital kring de frågeställningarna skapas och hur kan det sedan kommuniceras?

Hur navigerar man i mellanskiktet mellan socialt entreprenörskap och fastighetsbranschen?

 

 

Text och foto: Christine Antaya

Presenterar våra entreprenörer: Familjen AB!

Vad vill du lösa för problem?

När jag fick mitt första barn så ville jag jättegärna handla begagnade barnsaker men jag tyckte inte att det fanns någon bra plattform. Det var omständligt och långsamt att hålla på med tjänster som Tradera och Blocket och det fanns en tröskel för mig att handla i secondhand butiker, de är inte alltid så välsorterade eller inbjudande. Jag ville handla i en attraktiv butiksmiljö som kändes fräsch. Jag hade också så många vänner som hade samma behov. Det var så jag kom fram till idén att starta Familjen AB, en butik men begagnade barnsaker som säljs på kommission.

”Min drivkraft är att jag vill förändra synsättet vi har idag på hur vi konsumerar och förbrukar saker.”

Vad är nästa steg för dig?

Jag har börjat med lite pop-up event, men i förlängningen hoppas jag kunna öppna en fast butik. I det långa loppet vill jag gärna starta någon form av hållbarhetscenter och presentera olika hållbara lösningar för en kundgrupp som kanske inte ser det som ett självklart val idag.

”Jag vill presentera olika hållbara lösningar för en kundgrupp som kanske inte ser det som ett självklart val idag.”

Jag är också jätteintresserad av att ta hjälp av folk som står långt utanför arbetsmarknaden, och ge dem en meningsfull sysselsättning, exempelvis genom att anställa de som kan sy och laga saker till försäljning.

Varför sökte du till Sopact?

Sopact verkar vara en bra plattform för att kunna ta mina tankar vidare i implementeringen av mina idéer. Jag vill bygga en affärsmodell, och behöver tänka kring hur man kan hålla på med kommissionsförsäljning.

 

Text och foto: Christine Antaya

En innovationsfrämjande vår med SoPacts acceleratorprogram för sociala entreprenörer!

Nu kan vi stolt presentera att åtta nya sociala företag antagits till SoPacts femte programomgång för sociala entreprenörer. Under tolv veckor erbjuder SoPact ett ramverk för deltagarna att utveckla, testa och sprida lösningar på behovsdrivna samhällsutmaningar.

SoPact är ett samverkansinitiativ mellan Socialhögskolan, Lunds universitet, Helsingborgs stad och Tillväxtverket. Komplexa samhällsutmaningar kräver nya metoder, arbetssätt, samverkansformer och lösningar. Under programmets gång kommer SoPact att facilitera möten med olika förvaltningar och utvecklingsprojekt inom Helsingborg stad, aktörer inom näringslivet såväl som forskare och studenter på Lunds Universitet, Campus Helsingborg.

Med SoPact vill vi utforska möjligheter att identifiera och stötta entreprenörer så väl som intraprenörer som tillsammans med studenter och forskare, vill utveckla och sprida nya metoder, verktyg och tjänster för socialt arbete i en föränderlig värld med påtagliga samhällsutmaningar, säger Marcus Knutagård, biträdande prefekt Socialhögskolan.

Det finns en stor bredd bland de deltagande entreprenörernas verksamheter. Sire fastigheter, drivs av arkitekterna Göran Lundqvist och Lotten Lundqvist och ska utveckla och förvalta bostäder med låga boendekostnader för resurssvaga hushåll.

Det långsiktiga målet är att bidra till en ökad boendeintegration i samhället, säger Göran Lundqvist.

My Gullstrand är grundare till Familjen AB, en butik men begagnade barnsaker som säljs på kommission, och drivs av att förändra synsättet på hur vi konsumerar och förbrukar saker.

Jag är också jätteintresserad av att ta hjälp av folk som står långt utanför arbetsmarknaden, och ge dem en meningsfull sysselsättning, exempelvis genom att anställa de som kan sy och laga saker till försäljning, säger My Gullstrand.

My Gullstrand och Peter Løvschall

Acceleratorprogrammet kommer att genomföras på olika platser i Helsingborgs stad för att skapa kontaktytor för nya utvecklingsprojekt och samverkansformer.

SoPact är ett sätt för staden att skapa förutsättningar och en kontext för entreprenörer med idéer som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart och som kan bidra till vision 2035 då Helsingborg ska vara den kreativ, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag, säger Peter Arvebro, enhetschef Högre utbildning och kompetensförsörjning, Helsingborgs stad.

Hannah Pettersson och Peter Arvebro

SoPacts acceleratorprogram för sociala entreprenörer avslutas med Social Impact Day den 12 juni på Think Open Space i Helsingborg.

Följande sociala företag deltar i vårens program

HELSAM
Samverkan mellan föreningar med social verksamhet i Helsingborg. Tillsammans skapar vi positiv förändring för personer i behov av stöd och hjälp.

Horse & Nature – trauma & psykoterapicentrum och MiMer Centre
Erbjuder människor med psykisk ohälsa och traumatiska erfarenheter hästassisterad psykoterapi, traumaterapi och support. MiMer är ett kunskaps,- informations-, utbildnings- och forskningscenter för hästassisterade behandlingar, hästars behov och välfärd, och trauma.

Kompis Sverige
Vår vision är ett samhälle där alla deltar på samma villkor och känner tillit till varandra. Människor med olika bakgrund möts sällan, vilket kan leda till misstro, fördomar, och att vi inte tillvaratar vår gemensamma potential. Skapar möten mellan nya och etablerade svenskar och ökar därmed deltagarnas kunskap om och förståelse för varandra.

Salt Water Farming
Idag saknar många tillgång till en ren och pålitlig vattenkälla och vår ambition är att vår innovation ska öka tillgången till rent vatten för människor i denna utsatta situation. Vår organisation vill tillhandahålla en solvärmedriven vattenkälla genom att etablera nära samverkan med relevanta partners så att vill kan realisera vår ambition.

Sire Fastigheter
Genom vår innovationsmetod för bostadsutveckling utvecklar vi en affärsmodell för bostäder med låga boendekostnader för resurssvaga hushåll som bidrar till en ökad boendeintegration i samhället.

Café Välkommen
Startades för två år sedan för att skapa en gemensam och integrerande mötesplats för kvinnor. Genom driftiga kvinnor med stora visioner har ett företagskoncept vuxit fram. Vi är därför i full gång med att förverkliga drömmen om att starta upp ett kvinnoföretag ur Café Välkommen. Vår spetskompetens är sömnad, men vi har även fler tjänster på gång.

 VÅGA
Arbetar med att göra nöjesbranschen till en plats där alla är välkomna och kan ha kul utan att vara utsatta. Genom att utgå från praktisk utbildning och verktyg skapar vi förutsättningarna för att personal ska kunna förhindra samt hantera sexuella trakasserier och övergrepp.

Familjen AB
En verksamhet där begagnade barnsaker säljs på kommission. Drivkraften ligger i att förändra synsättet på hur vi idag konsumerar och förbrukar saker. Det långsiktiga målet är att skapa hållbara lösningar för kundgrupper som inte ser det som ett självklart val idag.

 

Bilder från vår bootcamp i förra veckan.

Från vänster: Christine Antaya, Socialhögskolan, Katarina Felicia  Lundgren, Horse & Nature och MiMer, Emelie Dahlström, SoPact, Linnea Håkansson, Kompis Sverige, Richard Westerlind, Salt Water Farming, Jörgen Wahlsgtröm, Helsam, Iman Al Hamedi, Café Välkommen, Maximilian Cierpisz, Salt Water Farming, Susanne Sellami, Café Välkommen, Christian Boysen-Dinesen, VÅGA, Mia, Café Välkommen, Göran Lundqvist, Sire Fastigheter, Jan Abrahamsson, SoPact, Amanda Holm Strandqvist, Kompis Sverige, Hannah Petterson, SoPact

 

SoPact söker en affärsutvecklare!

 Som affärsutvecklare på SoPact så kommer du att arbeta nära acceleratoransvarig. Exakta roller och ansvarsområden kommer att bero på tidigare erfarenhet och kompetens. Dina arbetsområden kommer att vara kvalitetssäkring, affärsrådgivning, planering, utförande och utvärdering av SoPacts acceleratorprogram samt andra aktiviteter som verkar för att främja metodutveckling inom social innovation.

Detta inkluderar:

 • Kvalitetssäkring, utveckling, planering och facilitering av relevanta moduler för de entreprenörer som deltar.
 • Kontakt med externa intressenter och samarbetspartners (handledare, finansiärer, beslutsfattare, tjänstemän, brukare, forskare, studenter, mentorer, partnerorganisationer etc.)
 • Ge stöd, nätverk och vägledning till de deltagande entreprenörerna under programmets gång – både administrativt och kring utveckling av affärsidéen.
 • Planera, marknadsföra och genomföra olika events.
 • Underlätta för feedback och återkoppling från alla intressenter för att kunna förbättra acceleratorprogrammet.
 •  Övriga administrativa uppgifter.

Vi kommer parallellt med detta också arbeta för ett fortsatt SoPact efter att det nuvarande programmet avslutas i slutet av 2018. I anslutning till detta kommer dina arbetsuppgifter även innefatta att experimentera med att integrera och korspollinera användning av entreprenörsmetoder inom Helsingborgs stad, samt att ta initiativ till samarbete med forskare och studenter på Socialhögskolan.

Kompetenskrav

 • Generell förståelse kring hur man driver ett socialt företag
 • Erfarenhet av kvalitetsutvecklingsarbete
 • Erfarenhet av projektledning
 • Talar flytande svenska och engelska
 • God social förmåga
 • Strukturerad

Dessutom ser vi gärna att du har erfarenhet av följande

 • Driva ditt eget företag
 •  Sektorsamverkan
 • Designa och facilitera olika workshops och events
 • Akademisk bakgrund
 • Varumärkesbyggande och kommunikation
 • Ett nätverk relevant för samhällsentreprenörer inom Helsingborg, Skåne, nationellt och internationellt
 • Erfarenhet av att söka finansiering och att skriva ansökningar relaterat till detta
 • Kunskap om agenda 2030, de 17 globala målen för hållbar utveckling
 • Erfarenhet av att jobba med hållbarhetsindikatorer

Tjänstens omfattning
Tjänsten kommer initialt att stödja acceleratorprogram 5 som pågår våren 2018, stödja en konferens som genomförs i samarbete med Helsingborgs stad och Socialhögskolan. Kvalitetssäkring, planering och genomförande av acceleratorprogram 6, hösten 2018. Anställningen avser arbete på heltid. På SoPact arbetar vi mycket likt en startup. Det innebär ofta korta deadlines och det är viktigt att du är snabb att anpassa dig till nya situationer och förutsättningar. Anställningen avser arbete på heltid.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

SAVE THE DATE: En framtid vi skapar tillsammans!

Hur kan vi genom samskapande bidra till en positiv samhällsutveckling?

Fredagen den 25 maj så är det dags för SoPact, att tillsammans med Socialhögskolan på Campus Helsingborg och Socialförvaltningen i Helsingborgs Stad, hålla i konferensen ”En framtid vi skapar tillsammans!”

Konferensen är ett samverkansinitiativ som under en dag för samman forskare från olika discipliner vid Lunds Universitet med externa aktörer; brukare, socialarbetare och sociala entreprenörer och andra som arbetar med och vill skapa förutsättningar för en positiv samhällsutveckling. Dagen vänder sig särskilt till aktörer inom socialt arbete, skola- och fritid, och vård- och omsorg.

Syftet med dagen är ett utbyte av idéer och kunskap med utgångspunkt från att rådande samhällsutmaningar kräver nya sätt att samarbeta, tänka och verka. Konferensen innehåller exempel, inspiration och lärdomar från samskapande projekt med målsättning att skapa en plattform för dialog, utbyte och att lägga grunden för nya samskapande projekt som möter behovsdrivna samhällsutmaningar.

Konferensen kommer att följa tre tematiska spår:

 • Samskapande
 • Digitalisering och socialt arbete
 • En socialt hållbar stad

Vilket även innebär att man som deltagare på konferensen väljer ett av dessa teman. Boka in 25 maj i kalendern redan nu om du känner att du har idéer eller kunskap som du vill dela med dig av. Mer information om hur och var man kan anmäla sig kommer inom kort!

Efter konferensen
Fredagen den 17 augusti bjuder vi in till en uppföljning av konferensen för att främja fortsatt utveckling av samverkan kring den idé som arbetats fram den 25 maj. Det kan handla om att identifiera potentiella samarbetspartner eller möjliga finansieringskällor för projektet.

Fredagen den 16 november ses vi igen för att ta vidare de samskapande projekt och idéer där det finns ett intresse att jobba långsiktigt med ett gemensamt utvecklingsprojekt för att skapa en bättre framtid tillsammans.

Varmt välkommen!

Emelie Dahlström, SoPact
Dinah Åbinger, Socialförvaltningen, Helsingborgs Stad
Marcus Knutagård, Cecilia Heule och Arne Kristiansen, Socialhögskolan

Har du några frågor eller vill veta mer om konferensen?
Då går det jättebra att kontakta Emelie Dahlström.
emelie.dahlstrom@sopact.org

SoPact Impact Day!

Tisdagen den 16/1 var det dags för entreprenörerna att pitcha sina idéer inför ett fullsatt Think Open Space på SoPact Impact Day! Sällskap fick de av våra två inbjudna gäster, först ut var Kalle Pettersson, kvalitets- och utvecklingschef på Helsingborgs Stad som pratade digitalisering inom socialt arbete.

Därefter delade Hannah Petersson from Empow’her med sig av sina erfarenheter kring hållbara intäktsmodeller, sociala investeringar och uppstart och spridning av socialt företagande på nationell och internationell nivå. Det blev en fullspäckad eftermiddag där det både träffades gamla bekantskaper och knöts nya kontakter. Ett stort tack till alla er som kom och delade denna eftermiddag med oss!

I samband med Impact Day ställde vi en del frågor till entreprenörerna, däribland Adam Sarten från EOS Cares, om vad om det mest värdefulla han kommer att ta med sig från tiden med SoPact.

”Olika möjligheter till att driva verksamheten framåt, specillt under 1-on-1 tillfällena med Peter och Emelie. Tillsammans med tekniker för storytelling och verktyg för sociala medier.”

 Emir Mujezinovic, som tilsammans med Nicole Borquez grundat homestyling-byrån ett hem att trivas i, har  också varit en del av SoPact under hösten.

 ”Det bästa med att vara en del av Sopact är att ha träffat de andra deltagarna, som höll både professionellt och medmänsklig nivå. Det har motiverat oss att kämpa på och löst de tvivel vi har haft tillsammans. De har varit till stor hjälp tillsammans med de verksamhetsansvariga på Sopact.”

Vi vill varmt tacka de fantastiska entreprenörer som vi har fått nöjet att lära känna och tillsammans med dem utveckla deras sociala företag och idéer.

SoPact is presenting our latest superheroes!

As we are moving into autumn and darker times – we thought this should be the perfect timing to announce the people and the startups bringing a bit of extra light into this world. The fourth edition for the SoPact accelerator program is now running from October to January and there are six fantastic startups participating in the program.

– With Sopact we want to explore the opportunities to identify and support entrepreneurs as well as intrapreneurs who, together with students and researchers, want to develop and spread new methods, tools and services for social work in a changing world with complex societal challenges, says Marcus Knutagård, Deputy Head of Socialhögskolan.

In the beginning of October, we kicked off this accelerator program with an intensive bootcamp experience which really made us see how much fantastic people and potential we have the great opportunity of working with in this round of SoPact. The participating entrepreneurs are active in areas such as integration and health and are all driven by contributing to positive social development.

– We are very proud to have been accepted for Sopact’s accelerator program that comes in perfect time for our startup. All our ideas and loose threads have got more structure and guidance to implement them. Says Emir Mujezinovic, co-founder of ett hem att trivas i, en stad att trivas i

Helsingborg City is one of the co-financiers of the SoPact project and they also enable social entrepreneurs to sit and work in a creative environment at Think Open Space.

– SoPact is a way for the city to create conditions and a context for entrepreneurs with ideas that are socially, environmentally and economically sustainable that can contribute to the city’s vision that Helsingborg in 2035 will be the creative, vibrant, common and global city for people and companies, says Peter Arvebro, responsible for higher education, Helsingborg City.

Proudly presenting:

Social Business Lab Builds bridges between the Swedish IT-sector and newly arrived by offering tailor-made educations within programming and IT-development.

I am Coaching Works to expand people’s self-knowledge and transformation for the purpose of well-being and unlocking potential, through playful productivity and experiential-based workshops, coaching and courses.

Helsingborg International Connections – A knowledge-sharing network for global talents and their families. Our on- and offline platforms create a welcoming and informative experience, supporting our region’s aim to attract and retain international companies and key experts.

EOS Cares  Promotes social responsibility and integration of international and local citizens. Supported by EOS Lund Basketklubben, several activity groups per week provide room and times to meet, socialize, play and learn together – regardless of age, cultural background and profession.

Ett hem att trivas i, en stad att trivas i – Everybody deserves a home to enjoy themselves in, no matter the income. A low cost home styling agency using recycled furniture and materials. Bringing together working groups that normally do not meet, on a mission for a better society, together.

Velohouse – An open Co-Op styled workspace in Helsingborg, inspiring and facilitating creative projects with an appreciation for cultural diversity and multidisciplinary fusion. Velohouse projects focus on building a positive and sustainable community with activities that bring people together.

Emelie Dahlström becomes Program Manager at SoPact

It is Emelie Dahlström who is the latest addition to the SoPact team in her role as Program Manager with responsibility of developing the collaboration between the accelerator program’s social entrepreneurs, Helsingborgs Stad and researchers at the School of Social Work at Campus Helsingborg.

In connection to the start of the fourth batch of the SoPact Accelerator Program Emelie Dahlström starts as Program Manager. Emelie comes immediately from Kodcentrum, a nonprofit organization which works to introduce children to programming and digital creation, without cost. As secretary-general she has built up a national organization from scratch in close collaboration with partners as Spotify, Microsoft, Sigma, Informator Utbildning, Vinnova and Stockholms Stad.

Emelie has a background in international development cooperation and has worked in the borderland between the nonprofit sector and the business sector, among other as project leader at Svenska PostkodStiftelsen. As one of the co-founders of Sweden’s first clothing library Lånegardeoben, she has a special interest for circular economy.

SoPact is a very interesting collaboration project which aims to support entrepreneurs and organizations which are contributing with solutions to local and global societal challenges. Returning to my home region, I look forward to continuing to work with my big passions: social entrepreneurship, meeting people and societal development in a dynamic and progressive region, says Emelie Dahlström.

Foto: Maria Uhr

SoPact Graduates - Medvetna Val

What problem are you trying to solve?

We are not trying to solve problems, we create possibilities. Depending on who is using the model, these possibilities change. Through the Intentional Decisions-model we facilitate different ways to view these possibilities and help create an understanding for how they affect what choices we can make.

 

We see the Intentional Decisions-model as a realistic and effective post-industrial society model. What that means is that people and organizations have for a long time aimed at being the best in the world, but it is becoming more important to be the best FOR the world. This paradigm shift is something that the Intentional Decisions-model can make happen faster and help create awareness about.

 

Läs mer

SoPact Graduates - OIKOS Hub

What problem are you trying to solve?

We are trying to sort out the tangle of actors, i.e government, banks, housing companies, employers, etc. that “attack” vulnerable individuals with their respective agendas.

 

How are you going to solve this?

We use human logistics, with which we mean that we solve a logistical problem with people and create effective flows through the jungle of actors in order to navigate people to a life in dignity. Through the platform OIKOS Hub, and with help from the digital processing tool Logi-Key, we lead the way to vindication for vulnerable people.

Läs mer