Ett hållbart Skåne genom socialt företagande
Ett hållbart skåne (avslutat) 100%

Skånes utmaningar kräver nya lösningar. Ingen aktör kan ensam lösa utmaningarna, utan regionen behöver ett starkt ekosystem som främjar innovation och företagande utifrån samhällets behov.

"Vi vill undersöka vilka krafter som motverkar och möjliggör för ekosystemet i Skåne att främja innovation och företagande som drivs av samhällets behov."

— Joakim Grina, projektledare Ett hållbart Skåne

"Vi vill undersöka vilka krafter som motverkar och möjliggör för ekosystemet i Skåne att främja innovation och företagande som drivs av samhällets behov."

— Joakim Grina, projektledare Ett hållbart Skåne

Ett hållbart Skåne genom socialt företagande

Projektet har som syfte att genom en företagsfrämjande exkubator, stöd- och samverkansinsatser till offentlig sektor, samt insatser för att integrera sociala företag i lokal hållbar platsutveckling, fortsätta stärka socialt företagande i en bred samverkan av företagsfrämjare och möjliggörare, som grund för att metoder och modeller ska kunna generaliseras och spridas inom ramen för en sektorsövergripande community i syfte att bidra till att lösa samhällsutmaningar i Skåne.

Projektet finansieras genom TillväxtverketRegion Skåne och Lunds universitet och genomförs tillsammans med Region Skåne, Coompanion och Nätverket idéburen sektor i Skåne.

Heldagarworkshop i Malmö med tema: Innovation och företagande för ett hållbart Skåne.

Ladda hem rapporten här

Här kan du läsa rapporten Innovation och företagande för ett hållbart Skåne – en analys av det skånska ekosystemet kring social innovation och socialt företagande som sammanfattar projektet

Ladda ner

Finansiering

Sopact