Ett hållbart Skåne genom socialt företagande
Ett hållbart skåne (pågående) 15%

Skånes utmaningar kräver nya lösningar. Ingen aktör kan ensam lösa utmaningarna, utan regionen behöver ett starkt ekosystem som främjar innovation och företagande utifrån samhällets behov.

"Vi vill undersöka vilka krafter som motverkar och möjliggör för ekosystemet i Skåne att främja innovation och företagande som drivs av samhällets behov."

— Joakim Grina, projektledare Ett hållbart Skåne

"Vi vill undersöka vilka krafter som motverkar och möjliggör för ekosystemet i Skåne att främja innovation och företagande som drivs av samhällets behov."

— Joakim Grina, projektledare Ett hållbart Skåne

Ett hållbart Skåne genom socialt företagande

Projektet har som syfte att genom en företagsfrämjande exkubator, stöd- och samverkansinsatser till offentlig sektor, samt insatser för att integrera sociala företag i lokal hållbar platsutveckling, fortsätta stärka socialt företagande i en bred samverkan av företagsfrämjare och möjliggörare, som grund för att metoder och modeller ska kunna generaliseras och spridas inom ramen för en sektorsövergripande community i syfte att bidra till att lösa samhällsutmaningar i Skåne.

Projektet finansieras genom TillväxtverketRegion Skåne och Lunds universitet och genomförs tillsammans med Region Skåne, Coompanion och Nätverket idéburen sektor i Skåne.

Heldagarworkshop i Malmö med tema: Innovation och företagande för ett hållbart Skåne.

Finansiering

Bloggar, artiklar och publikationer

Jenny Nyström funderar över rutiner och inspiration i tider av Corona.

    Hur ser dina arbetsrutiner ut just nu? Jag har turen att kunna ställa om mycket av mitt arbete till digitala möten och arbetar nästan uteslutande hemifrån. Det känns fortfarande lite…

Workshop – Innovation och företagande för ett hållbart Skåne

Stort tack till alla ni närmre 50 personer från olika samhällsaktörer som slöt upp till vår workshop kring Skånes ekosystem för innovation och företagande som drivs utifrån nuvarande och framtida…

10 September Inbjudan workshop – Innovation och företagande för ett hållbart Skåne

Heldagsworkshop: Innovation och företagande för ett hållbart Skåne Skånes utmaningar kräver nya lösningar som kan göras tillgängliga för fler. Ingen aktör kan ensam lösa utmaningarna, utan regionen…

Joakim Grina blir programansvarig på SoPact

Joakim Grina tar över som programansvarig på SoPact med huvudfokus på drift av acceleratorprogrammet för sociala entreprenörer som genomförs tillsammans med Helsingborgs stad och Socialhögskolan,…

Visa alla