OUR ENTREPRENURS

Accelerator Program #6

MyEsteeme


Att ge våra barn bra grundvärderingar om alla människors lika värde och att man duger precis som man är, är viktiga byggstenar i en mer långsiktig vision om ett bättre och mer jämställt samhälle där alla får samma möjligheter oavsett kön, bakgrund eller religion. MyEsteemes verktyg erbjuder förslag på aktiviteter som syftar till att förhindra diskriminering och trakasserier mellan barnen genom att uppmuntra till likabehandling och bra självkänsla.

Peers Bridge


Utvecklar en framgångsrik och innovativ integrationsmetodik som kompletterar nuvarande insatser genom att införliva de globala målen som gemensamma värderingar mellan nya och etablerade svenskar för ett mångsidigt blomstrande samhälle. Uppdraget är att främja ett inkluderande och mångsidigt samhälle mot hållbarhet genom interaktiva och kreativa utbildningsverkstäder.

Future Fashion Collective


Framtidens mode bör vara cirkulärt, hållbart, och rättvist. ​Future Fashion Collective främjar kunskapsdelning och samarbete mellan modeföretag, leverantörer, designers, myndigheter och konsumenter. Erbjuder konsulttjänster inom hållbarhet samt arrangerar och driver konsumentkampanjer.

Altenius Social Innovation


Möter upp det växande samhällsproblemet ensamhet med aktivitetssajten och sociala nätverket CityPolarna som underlättar för människor att umgås över fritidsaktiviteter IRL. Med sin vision om den socialt attraktiva staden stödjer den andra verksamheten Attrain kommuner och näringsliv att attrahera och behålla kompetens och arbetskraft.

Psykbussen


En gränsöverskridande mötesplats på samhällets arenor som torg, arbetsplatser, skolor och marknader. Ombord finns egenerfarna och profession. Genom att lyssna, informera och dela med sig ges hopp om återhämtning till psykisk hälsa.

Viable Mindset


Motverkar och förebygger stressrelaterade sjukdomar som utanförskap, utbrändhet, depression eller ångest. Genom kunskap, träning och erfarenheter sprids en innovation som går att nyttja och göra livskvaliteten bättre och hållbar för hela världens befolkning.


PsyApp


Ett projekt inom området psykisk ohälsa. Mentorer ger råd samt stöd till patienter under rehabilitering. Dessa mentorer är personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom. Kommunikationen sker digitalt via en app i telefonen eller videosamtal på datorn

Timely Consulting


Uppdraget är att öka servicebranschen medvetenhet om att kunder med funktionsvariationer är en viktig potentiell konsumentgrupp. Rekommendationer om fysisk och social tillgänglighet betonar tidens betydelse i serviceprocesser och ger företag och kund nya möjligheter att tillsammans utveckla funktionella servicemiljöer.

Accelerator Program #5

Horse & Nature  och MiMer Centre


Horse & Nature – trauma & psykoterapicentrum erbjuder människor med psykisk ohälsa och traumatiska erfarenheter hästassisterad psykoterapi, traumaterapi och support. MiMer är ett kunskaps,- informations-, utbildnings- och forskningscenter för hästassisterade behandlingar, hästars behov och välfärd, och trauma.

VÅGA


Arbetar med att göra nöjesbranschen till en plats där alla är välkomna och kan ha kul utan att vara utsatta. Genom att utgå från praktisk utbildning och verktyg skapar vi förutsättningarna för att personal ska kunna förhindra samt hantera sexuella trakasserier och övergrepp.

Salt Water Farming


Idag saknar många tillgång till en ren och pålitlig vattenkälla och vår ambition är att vår innovation ska öka tillgången till rent vatten för människor i denna utsatta situation. Vår organisation vill tillhandahålla en solvärmedriven vattenkälla genom att etablera nära samverkan med relevanta partners så att vill kan realisera vår ambition.

Kompis Sverige


Vår vision är ett samhälle där alla deltar på samma villkor och känner tillit till varandra. Människor med olika bakgrund möts sällan, vilket kan leda till misstro, fördomar, och att vi inte tillvaratar vår gemensamma potential. Vi skapar möten mellan nya och etablerade svenskar och ökar därmed deltagarnas kunskap om och förståelse för varandra.

SIRE Fastigheter


Genom vår innovationsmetod för bostadsutveckling utvecklar vi en affärsmodell för bostäder med låga boendekostnader för resurssvaga hushåll som bidrar till en ökad boendeintegration i samhället.

Helsam


Samverkan mellan föreningar med social verksamhet i Helsingborg. Tillsammans skapar vi positiv förändring för personer i behov av stöd och hjälp.

Café Välkommen


Startades för 2 år sedan för att skapa en gemensam och integrerande mötesplats för kvinnor. Genom driftiga kvinnor med stora visioner har ett företagskoncept vuxit fram. Vi är därför i full gång med att förverkliga drömmen om att starta upp ett kvinnoföretag ur Café Välkommen. Vår spetskompetens är sömnad, men vi har även fler tjänster på gång.

Familjen AB


En verksamhet där begagnade barnsaker säljs på kommission. Drivkraften ligger i att förändra synsättet på hur vi idag konsumerar och förbrukar saker. Det långsiktiga målet är att skapa hållbara lösningar för kundgrupper som inte ser det som ett självklart val idag.

Accelerator Program #4

Velohouse

1484679_347862388751741_6511770237015475596_n


An open Co-Op styled workspace in Helsingborg, inspiring and facilitating creative projects with an appreciation for cultural diversity and multidisciplinary fusion. Velohouse projects focus on building a positive and sustainable community with activities that bring people together.

Ett hem att trivas i, en stad att trivas i

EHATI


Everybody deserves a home to enjoy themselves in, no matter the income. A low cost home styling agency using recycled furniture and materials. Bringing together working groups that normally do not meet, on a mission for a better society, together.

EOS Cares

Eos Cares Logo NO Background


Promotes social responsibility and integration of international and local citizens. Supported by EOS Lund Basketklubben, several activity groups per week provide room and times to meet, socialize, play and learn together – regardless of age, cultural background and profession.

Helsingborg International Connections

Utskrift


A knowledge-sharing network for global talents and their families. Our on- and offline platforms create a welcoming and informative experience, supporting our region’s aim to attract and retain international companies and key experts.

I am Coaching

iamcoaching


Works to expand people’s self-knowledge and transformation for the purpose of well-being and unlocking potential, through playful productivity and experiential-based workshops, coaching and courses.

Social Business Lab

SBL


Builds bridges between the Swedish IT-sector and newly arrived by offering tailor-made educations within programming and IT-development.

Accelerator Program #3

I am fashion

IamFashion


Integrates newly arrived Swedes through fashion and culture to prevent alienation and help create an inclusive society everyone.

Khan Academy Svenska

svensk-khan-logo-square-e1490636655164


A translation project with purpose to translate the Khan Academy website into Swedish. This, to create a free math coach in Swedish, for everyone.

XamaycaTreatz

XamaycaTreatz


Promotes a healthy and sustainable vegetarian and vegan Jamaican food culture in Sweden by catering and social events.

OIKOSHUB

Oikoshub


Connects people in need with people with the right resources to create a life in dignity. This is done by coordinating official instances to ease the burden for the individual as well as the workload for the institutions.

Medvetna Val

medvetnaval


A model for raising awareness of the possibility of the choices you make in your everyday life, and empowers you with the ability to make them.

Chaordic Lab


Helps organizations move faster towards sustainability by connecting solutions with challenges through a global innovation platform.

Connect 2 Colombia

Connect2Colombia


Connects european technology, investors and technology with people in need in Colombia in order to have a positive climate and social impact.

Accelerator Program #2

Inga Ingenjör

inga-ingenor


Introducing the power of storytelling to reach all kids in Sweden, age between 5-9. The goal is to introduce science, tech and engineering in a very appealing way.

Stella Robotics

stellarobotics_logo1


Development of a digital communication platform for relatives and caregivers in contact with elderly people.

Cube

15267840_344675722566866_6940961412868971846_n


Providing a digital educational toolkit to organize workshops, gather policy ideas, function as a platform for European youth organizations and lobby for the voice of young Europeans.

Gepant

16939590_1226132230769303_4542676874014054091_n


Gives individuals and organizations an opportunity to make money and donors get rid of their cans and bottles, while at the same time contributing to a more environmentally friendly Sweden.

Endless

endless


Identifies solar energy projects in Brazil, and turn them into business opportunities for investors in Northern Europe.

Ento Foder


Growing insects on food waste and biogas waste into a sustainable animal feeding and fertiliser.

Flyttahus


Moving demolition-threatened houses to new locations where they can be reused by new owners.

Sweden Virtual Reality

unnamed-2


Organizing interaction events and contests to stimulate Sweden’s VR development toward Sustainability.

Pitupi

16298363_1340657656013927_2984723927929093207_n


Design and creation of organic clothing for babies and kids, produced in their workshop in northern Albania.

Accelerator Program #1

Local Food Nodes


A member-driven local food service that is letting producers sell directly to consumers with zero revenue loss.

Electronicsmix 


Developing services in electronics – such as reparations, workshops and Do-It-Yourself courses – to individuals, schools, and companies to make sure that electronics that could work with minor repairs don’t get thrown away, all done in a fun and financially stable way.

Malmö Lokalvaluta


Through the means of a community currency and a strong local network, we want to create a strong economic, social and environmentally sustainable city and a local community that connects people, business and municipality.

PlanM


PlanM is developing smart mobility solutions to help real estate owners to be sustainable, equal and site efficient with change management and physical measures.

weAdventure


An online marketplace for people to list, discover, and book exciting outdoor adventures around the world.

Whatif-Media


Whatif we see what’s working instead of what’s not. Whatif we bring hope by telling & sharing constructive news & stories. Whatif – a new media platform – is doing just that.