Blog

Kanske kan du lära dig något av de insikter och lärdomar vi får när vi lyckas och misslyckas i våra processer.

Kontakta oss, träffa oss irl, leta upp oss på en konferens eller kanske i ett klassrum och följ oss här på Facebook, Instagram och Linkedin.

På återseende!

Det har varit en spännande tid (Jag tittar på dig COVID-19!) att arbeta med det vi har gjort. Att samla material som ska ligga som underlag för en rapport har varit en lyx för mig som student att ändå kunna genomföra under dessa tider. Även att få komma närmare ett ämne som jag finner otroligt spännande samtidigt som jag har lärt känna många kloka människor på vägen har varit en fantastisk upplevelse som jag inte kommer glömma. Det är även den här upplevelsen som har vidare väckt mitt intresse för sociala företag, innovationer och innovatörer och den relativt nya relationen som måste skapas och underhållas till offentlig verksamhet. Det har också blivit ett intresse som kommer att kulminera i en masteruppsats under våren, vilket är något jag verkligen ser framemot att jobba mer med.

I mitt blogginlägg från april, när jag precis hade påbörjat intervjuerna, skrev jag om det som en gemensam nämnare som flera innovatörer hade nämnt: ”Det finns en specifik fråga vi ställer till alla innovatörer som jag tycker är lite rolig, mest för att alla hittills har svarat i princip samma sak.” (Utdrag från blogginlägget den 21a April 2020)

Frågan jag ställde alla innovatörer var vilka egenskaper de tror är viktiga att ha som sociala innovatörer. Jag kan nu säga att nästan alla innovatörer svarade på ett eller annat sätt att den viktigaste egenskapen för dem att ha var tålamod. Och med det svaret finns det ett helt hav av antagande vi kan göra till varför de behöver det. Varför lyfter innovatörer tålamod som det viktigaste? Det är just sådana frågor som är intressanta att analysera vidare, varför jag tycker det ska bli så spännande att fördjupa mig i intervjuerna.

Sist men inte minst tycker jag att det är viktigt att poängtera att alla de innovatörerna jag intervjuade tyckte att det de gjorde var värt mödan och det framkom tydligt när de berättade om respektive företag/innovation. För dem är deras sociala företag eller innovation något de gör för mer än att ha en inkomst, prestige, eller självuppfyllelse. Trots alla svårigheter och motstånd så kämpar de fortfarande på. När vi går på julledighet, jobbar de alltså vidare med sina idéer och det tycker jag är värt att både framhäva och hylla.

Jag vill i förväg tacka alla som valde att delta i intervjuerna, de kommer bli välanvända! Jag vill även tacka SOPACT för förtroendet att genomföra intervjuerna både som underlag för kommande rapport och som utgångspunkt för min masteruppsats. Vill ni läsa mer om intervjuerna och en kort reflektion från min sida kring dem kan ni även läsa två artiklar av mig i SOPACT-rapporten som kommer i december.

 

/Amanda Ricketts


Favorit i repris

Detta var några av de samtalsämnen som stod på agendan under Sörmland Social Innovation Day dit Sopact var inbjudna som talare. Eventet gick av stapeln den 29 september och efter ett drygt halvår av digitala konferenser, workshops och möten var det ett glatt gäng på tre personer som begav sig till ett corona-säkrat och semi-digitalt event i Eskilstuna.

Efter vår presentation på Social Innovation Värmland: Co-Days i Karlstad under februari månad var det som en favorit i repris att återigen få möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter och insikter från arbetet med vår behovsdrivna lärprocess kring stöd till sociala innovatörer. På plats i Eskilstuna – staden som bl.a. också har världens första återbruksgalleria ReTuna – fanns förutom undertecknad även Jan Abrahamsson från Sopact och Nour Habib, social innovatör från organisationen Trygg Rätt. Denna gång hade vi blivit inbjudna av Monica Parus vid Coompanion, som driver ett regionalt nätverk för offentliga aktörer och som tidigare hört oss tala på Social Innovation Värmland: Co-Days. Det var extra kul att denna gång även ha med oss en av de sociala innovatörer som deltagit i processen och som både kunde berätta mer om sin upplevelse av att delta, hur det har varit att samverka med offentliga aktörer såväl som hur organisationen Trygg Rätt arbetar med att få unga ut ur kriminella kretsar.

Sopacts behovsdrivna lärprocess pågår under två år och är ett projekt där vi arbetar med Helsingborgs stad. Projektets övergripande mål är att utveckla och testa behovsdrivna processer och metoder för att se om vi finner konkreta exempel som kan stärka en affärs- och partnerskapsrelation mellan Helsingborgs stad och sociala innovatörer. Tillsammans med fem förvaltningar inom Helsingborgs stad har vi identifierat fyra samhällsutmaningar och till dessa rekryterat sociala innovatörer. Vi har nu arbetat med projektet i snart två år och bubblar av insikter, reflektioner och… lärorika misstag :)

”Hur resonerar ni kring den politiska nivån – det är ju trots allt dem som ger oss tjänstepersoner olika uppdrag?”, ”Hur mäter du som social innovatör dina effekter?”, ”Kan du försörja dig på det arbete du gör inom organisationen?”, ”Vem är med i er styrgrupp?”. Frågorna var många ifrån en nyfiken publik, både fysiskt på plats såväl som från digitalt utspridda platser runt om i landet. Vi hade en bra bredd av deltagare från offentlig såväl som idéburen sektor, tillsammans med en rad andra sociala företag verksamma i regionen. Och det var inte bara vi som mötte en intresserad åhörarskara – programpunkterna bestod av givande presentationer och lärorika inspel från Upphandlingsmyndigheten, Region Sörmland, Karlskronas sociala arbetskooperativ KASAK såväl som innovationsforskare Malin Lindberg.

Vill du höra mer om våra svar på några av ovanstående frågor? Skulle du också vilja gå från ord till handling för att stärka ert arbete med socialt företagande och socialt innovationsskapande? Och är du nyfiken på våra så kallade ”lärorika misstag” som du kanske själv inte vill göra om? Hör av dig till oss så berättar vi mer!

 

/Jenny Nyström


En massa intervjuer av Amanda Ricketts

Kort om mig

I slutet på 2019 kontaktade jag Jan på Sopact för att jag ville göra praktik där inom ramen för mastersprogrammet jag nu läser (Welfare Policies and Management vid Lunds universitet). Som nyexaminerad socionom kände jag redan till Sopact, inte minst då de hade en stark närvaro under sista terminen av programmet. Det som intresserade mig mest var komplexiteten av att hitta former för samarbete mellan sociala innovatörer (som ofta kommer utifrån) tillsammans med offentliga verksamheter. Det slutade med att Sopact inte var rätt plats för en praktik, men däremot fick jag chansen att arbeta med nuvarande datainsamling kopplat till projektet ”En behovsdriven lärprocess”, som förhoppningsvis också leder till att jag skriver min masteruppsats kring ämnet.

Datainsamlingen

Datainsamling är egentligen bara ett finare ord för djupintervjuer (kvalitativa intervjuer) med alla som har deltagit i Sopact-processen, vilket har varit ganska många. Det rör sig om sociala innovatörer med en idé, förening eller ett företag. Utöver detta tillkommer behovsägare från olika förvaltningar inom Helsingborgs stad där jag intervjuar verksamhetsutvecklare såväl som förvaltningsdirektörer. Sist men inte minst har vi också representanter från olika kunskapspartners som är med i processen, såsom Inköpsenheten, PART och Öresundskraft. Syftet är framförallt att alla deltagare i processen har egna erfarenheter och lärdomar som vi gärna vill ta med oss vidare i en framtid där sociala innovationer har en given plats i vårt samhälle.

Jag, Jenny Nyström (Projektkoordinator, Sopact), Magnus Adenskog (Samverkansansvarig, Campus Helsingborg) och Marcus Knutagård (Biträdande prefekt, Socialhögskolan) har jobbat med att ta fram ett frågebatteri. En utmaning kring detta presenterade sig ganska omgående då COVID-19 bröt ut och förde med sig en ny typ av osäkerhet. Frågebatteriet behövde också vara lämpligt för tre ganska olika syften; till en populärvetenskaplig skrift, framtida forskningsartiklar och eventuellt även till en masteruppsats. Bara att förena de olika syftena i ett och samma frågebatteri var en utmaning i sig, med eller utan COVID-19, men det fanns ljus i slutet av tunneln och vi lyckades alla bli nöjda :)

Covid-19

Coronakrisen slog igenom mitt under förberedelserna inför intervjuerna och var självklart något som vi trodde skulle påverka möjligheten för våra deltagare att kunna delta i samtalen. Som tur är finns det bra digitala verktyg nu förtiden där även intervjuer kan genomföras och vi började snabbt erbjuda Zoom-möten. Hittills har vi väldigt god uppslutning och en stor majoritet av deltagarna i processen kommer att kunna genomföra intervjuerna. Än så länge har jag haft två Zoom-intervjuer och en ”vanlig” intervju på Campus. Själv föredrar jag inte någon över den andra då jag ser hur båda har sina fördelar. Det som jag ändå blir positivt överraskad av är hur alla jag har mött verkar ha hanterat omställningen väldigt bra (dock måste jag säga att vädret är så fint att jag blir ledsen ibland över att inte kunna vara i Lund och hänga med mina kursare...)

Intervjuerna

Annars då? Jo, jag tycker det är SÅ kul att hålla i intervjuer! Kan man göra ett yrke av det? Vem vet. Detta var något jag upplevde redan när jag gjorde intervjuer med ungdomar i samband med att jag skrev min C-uppsats. Utmaningen finns i att jag ofta känner att jag vill diskutera med de jag intervjuar och att jag gärna vill ha en dialog kring det som de upplever. Men det varken kan eller ska jag göra i denna roll, vilket såklart blir extra lärorikt för mig. Jag tycker också att det är spännande att följa deras resa inom Sopact-processen utifrån deras egna ord. Eftersom jag inte har varit involverad i Sopact så länge har jag lättare för att vara mer objektiv under intervjuerna och inte heller gå in i samtalen med förutfattade meningar. Det som ofta händer är att jag sakta men säkert kan pussla ihop deras berättelser till en större historia. De tre intervjuerna jag hittills har genomfört skiljer sig ganska mycket från varandra, samtidigt som de också har flera gemensamma nämnare. Det finns en specifik fråga vi ställer till alla innovatörer som jag tycker är lite rolig, mest för att alla hittills har svarat i princip samma sak. Jag vill egentligen avslöja både frågan och svaren redan nu, men jag tror jag ska hålla mig och se om det håller i sig tills jag har intervjuat alla innovatörer…

 

Skriven av Amanda Ricketts

På återseende!

Det har varit en spännande tid (Jag tittar på dig COVID-19!) att arbeta med det vi har gjort. Att samla material som ska ligga som underlag för en rapport har varit en lyx för mig som student att ändå kunna genomföra under dessa tider. Även att få komma närmare ett ämne som jag finner otroligt spännande samtidigt som jag har lärt känna många kloka människor på vägen har varit en fantastisk upplevelse som jag inte kommer glömma. Det är även den här upplevelsen som har vidare väckt mitt intresse för sociala företag, innovationer och innovatörer och den relativt nya relationen som måste skapas och underhållas till offentlig verksamhet. Det har också blivit ett intresse som kommer att kulminera i en masteruppsats under våren, vilket är något jag verkligen ser framemot att jobba mer med.

I mitt blogginlägg från april, när jag precis hade påbörjat intervjuerna, skrev jag om det som en gemensam nämnare som flera innovatörer hade nämnt: ”Det finns en specifik fråga vi ställer till alla innovatörer som jag tycker är lite rolig, mest för att alla hittills har svarat i princip samma sak.” (Utdrag från blogginlägget den 21a April 2020)

Frågan jag ställde alla innovatörer var vilka egenskaper de tror är viktiga att ha som sociala innovatörer. Jag kan nu säga att nästan alla innovatörer svarade på ett eller annat sätt att den viktigaste egenskapen för dem att ha var tålamod. Och med det svaret finns det ett helt hav av antagande vi kan göra till varför de behöver det. Varför lyfter innovatörer tålamod som det viktigaste? Det är just sådana frågor som är intressanta att analysera vidare, varför jag tycker det ska bli så spännande att fördjupa mig i intervjuerna.

Sist men inte minst tycker jag att det är viktigt att poängtera att alla de innovatörerna jag intervjuade tyckte att det de gjorde var värt mödan och det framkom tydligt när de berättade om respektive företag/innovation. För dem är deras sociala företag eller innovation något de gör för mer än att ha en inkomst, prestige, eller självuppfyllelse. Trots alla svårigheter och motstånd så kämpar de fortfarande på. När vi går på julledighet, jobbar de alltså vidare med sina idéer och det tycker jag är värt att både framhäva och hylla.

Jag vill i förväg tacka alla som valde att delta i intervjuerna, de kommer bli välanvända! Jag vill även tacka SOPACT för förtroendet att genomföra intervjuerna både som underlag för kommande rapport och som utgångspunkt för min masteruppsats. Vill ni läsa mer om intervjuerna och en kort reflektion från min sida kring dem kan ni även läsa två artiklar av mig i SOPACT-rapporten som kommer i december.

 

/Amanda Ricketts


Favorit i repris

Detta var några av de samtalsämnen som stod på agendan under Sörmland Social Innovation Day dit Sopact var inbjudna som talare. Eventet gick av stapeln den 29 september och efter ett drygt halvår av digitala konferenser, workshops och möten var det ett glatt gäng på tre personer som begav sig till ett corona-säkrat och semi-digitalt event i Eskilstuna.

Efter vår presentation på Social Innovation Värmland: Co-Days i Karlstad under februari månad var det som en favorit i repris att återigen få möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter och insikter från arbetet med vår behovsdrivna lärprocess kring stöd till sociala innovatörer. På plats i Eskilstuna – staden som bl.a. också har världens första återbruksgalleria ReTuna – fanns förutom undertecknad även Jan Abrahamsson från Sopact och Nour Habib, social innovatör från organisationen Trygg Rätt. Denna gång hade vi blivit inbjudna av Monica Parus vid Coompanion, som driver ett regionalt nätverk för offentliga aktörer och som tidigare hört oss tala på Social Innovation Värmland: Co-Days. Det var extra kul att denna gång även ha med oss en av de sociala innovatörer som deltagit i processen och som både kunde berätta mer om sin upplevelse av att delta, hur det har varit att samverka med offentliga aktörer såväl som hur organisationen Trygg Rätt arbetar med att få unga ut ur kriminella kretsar.

Sopacts behovsdrivna lärprocess pågår under två år och är ett projekt där vi arbetar med Helsingborgs stad. Projektets övergripande mål är att utveckla och testa behovsdrivna processer och metoder för att se om vi finner konkreta exempel som kan stärka en affärs- och partnerskapsrelation mellan Helsingborgs stad och sociala innovatörer. Tillsammans med fem förvaltningar inom Helsingborgs stad har vi identifierat fyra samhällsutmaningar och till dessa rekryterat sociala innovatörer. Vi har nu arbetat med projektet i snart två år och bubblar av insikter, reflektioner och… lärorika misstag :)

”Hur resonerar ni kring den politiska nivån – det är ju trots allt dem som ger oss tjänstepersoner olika uppdrag?”, ”Hur mäter du som social innovatör dina effekter?”, ”Kan du försörja dig på det arbete du gör inom organisationen?”, ”Vem är med i er styrgrupp?”. Frågorna var många ifrån en nyfiken publik, både fysiskt på plats såväl som från digitalt utspridda platser runt om i landet. Vi hade en bra bredd av deltagare från offentlig såväl som idéburen sektor, tillsammans med en rad andra sociala företag verksamma i regionen. Och det var inte bara vi som mötte en intresserad åhörarskara – programpunkterna bestod av givande presentationer och lärorika inspel från Upphandlingsmyndigheten, Region Sörmland, Karlskronas sociala arbetskooperativ KASAK såväl som innovationsforskare Malin Lindberg.

Vill du höra mer om våra svar på några av ovanstående frågor? Skulle du också vilja gå från ord till handling för att stärka ert arbete med socialt företagande och socialt innovationsskapande? Och är du nyfiken på våra så kallade ”lärorika misstag” som du kanske själv inte vill göra om? Hör av dig till oss så berättar vi mer!

 

/Jenny Nyström


En massa intervjuer av Amanda Ricketts

Kort om mig

I slutet på 2019 kontaktade jag Jan på Sopact för att jag ville göra praktik där inom ramen för mastersprogrammet jag nu läser (Welfare Policies and Management vid Lunds universitet). Som nyexaminerad socionom kände jag redan till Sopact, inte minst då de hade en stark närvaro under sista terminen av programmet. Det som intresserade mig mest var komplexiteten av att hitta former för samarbete mellan sociala innovatörer (som ofta kommer utifrån) tillsammans med offentliga verksamheter. Det slutade med att Sopact inte var rätt plats för en praktik, men däremot fick jag chansen att arbeta med nuvarande datainsamling kopplat till projektet ”En behovsdriven lärprocess”, som förhoppningsvis också leder till att jag skriver min masteruppsats kring ämnet.

Datainsamlingen

Datainsamling är egentligen bara ett finare ord för djupintervjuer (kvalitativa intervjuer) med alla som har deltagit i Sopact-processen, vilket har varit ganska många. Det rör sig om sociala innovatörer med en idé, förening eller ett företag. Utöver detta tillkommer behovsägare från olika förvaltningar inom Helsingborgs stad där jag intervjuar verksamhetsutvecklare såväl som förvaltningsdirektörer. Sist men inte minst har vi också representanter från olika kunskapspartners som är med i processen, såsom Inköpsenheten, PART och Öresundskraft. Syftet är framförallt att alla deltagare i processen har egna erfarenheter och lärdomar som vi gärna vill ta med oss vidare i en framtid där sociala innovationer har en given plats i vårt samhälle.

Jag, Jenny Nyström (Projektkoordinator, Sopact), Magnus Adenskog (Samverkansansvarig, Campus Helsingborg) och Marcus Knutagård (Biträdande prefekt, Socialhögskolan) har jobbat med att ta fram ett frågebatteri. En utmaning kring detta presenterade sig ganska omgående då COVID-19 bröt ut och förde med sig en ny typ av osäkerhet. Frågebatteriet behövde också vara lämpligt för tre ganska olika syften; till en populärvetenskaplig skrift, framtida forskningsartiklar och eventuellt även till en masteruppsats. Bara att förena de olika syftena i ett och samma frågebatteri var en utmaning i sig, med eller utan COVID-19, men det fanns ljus i slutet av tunneln och vi lyckades alla bli nöjda :)

Covid-19

Coronakrisen slog igenom mitt under förberedelserna inför intervjuerna och var självklart något som vi trodde skulle påverka möjligheten för våra deltagare att kunna delta i samtalen. Som tur är finns det bra digitala verktyg nu förtiden där även intervjuer kan genomföras och vi började snabbt erbjuda Zoom-möten. Hittills har vi väldigt god uppslutning och en stor majoritet av deltagarna i processen kommer att kunna genomföra intervjuerna. Än så länge har jag haft två Zoom-intervjuer och en ”vanlig” intervju på Campus. Själv föredrar jag inte någon över den andra då jag ser hur båda har sina fördelar. Det som jag ändå blir positivt överraskad av är hur alla jag har mött verkar ha hanterat omställningen väldigt bra (dock måste jag säga att vädret är så fint att jag blir ledsen ibland över att inte kunna vara i Lund och hänga med mina kursare...)

Intervjuerna

Annars då? Jo, jag tycker det är SÅ kul att hålla i intervjuer! Kan man göra ett yrke av det? Vem vet. Detta var något jag upplevde redan när jag gjorde intervjuer med ungdomar i samband med att jag skrev min C-uppsats. Utmaningen finns i att jag ofta känner att jag vill diskutera med de jag intervjuar och att jag gärna vill ha en dialog kring det som de upplever. Men det varken kan eller ska jag göra i denna roll, vilket såklart blir extra lärorikt för mig. Jag tycker också att det är spännande att följa deras resa inom Sopact-processen utifrån deras egna ord. Eftersom jag inte har varit involverad i Sopact så länge har jag lättare för att vara mer objektiv under intervjuerna och inte heller gå in i samtalen med förutfattade meningar. Det som ofta händer är att jag sakta men säkert kan pussla ihop deras berättelser till en större historia. De tre intervjuerna jag hittills har genomfört skiljer sig ganska mycket från varandra, samtidigt som de också har flera gemensamma nämnare. Det finns en specifik fråga vi ställer till alla innovatörer som jag tycker är lite rolig, mest för att alla hittills har svarat i princip samma sak. Jag vill egentligen avslöja både frågan och svaren redan nu, men jag tror jag ska hålla mig och se om det håller i sig tills jag har intervjuat alla innovatörer…

 

Skriven av Amanda Ricketts