SoPact utökar teamet med Jan Abrahamsson i rollen som affärsutvecklare

Jan Abrahamsson kliver in i en roll som affärsutvecklare på SoPact, en accelerator för sociala entreprenörer i Skåne. Med 20 års erfarenhet från kommunikationsbranschen, som VD och kreativ chef kommer han ha ett särskilt fokus på rådgivning kring varumärkes – och konceptutveckling.

I samband med starten av höstens acceleratorprogram, då tio nya sociala entreprenörer ges stöd i att utveckla sina samhällsförbättrande affärsidéer, utökar SoPact sitt team och program med fokus på varumärke, konceptutveckling och ledarskap. Jan har under de senaste 10 åren haft roller som VD, byråchef och kreativ chef, samt varit i partner i ett flertal byråer, däribland FamiljenPangea och Grau digital design. Han har även arbetat på bland annat Stockholm Design Lab och Gullers Grupp

– Merparten av mitt yrkesliv har jag arbetat i den kreativa näringen med kunder som Stadium, Nobelmuseet och Regeringskansliet. Jag ser fram emot att ta med mig dessa erfarenheter till arbetet med att stötta entreprenörer i processen med att paketera och sprida sina samhällsförbättrande verksamheter, säger Jan Abrahamsson.

Jan kommer också delta i det strategiska arbetet med att utveckla metoder och verktyg för att långsiktigt stötta sociala innovationsprocesser i offentlig, privat och idéburen sektor.

 

 

Om SoPact

SoPact är en accelerator för entreprenörer och organisationer som adresserar sociala, kulturella eller miljömässiga utmaningar. Acceleratorn är ett samverkansprojekt som finansieras av Socialhögskolan vid Lunds universitet på Campus Helsingborg, Helsingborgs stad och Tillväxtverket och pågår mellan 2016 – 2018. Projektets målsättning är att implementera ett acceleratorprogram som ger stöd åt 42 sociala företag som adresserar samhällsutmaningar och som verkar för en inkluderande och hållbar tillväxt i Skåne. Några av de verksamheter som hittills har medverkat i acceleratorn är I am Fashion, Inga Ingenjör, GePant.se, Local Food Nodes, Sire fastigheter och Kompis Sverige.

SoPacts styrgrupp består av Annette Melander Berg, näringslivsdirektör Helsingborgs stad, Emma Frank Landgren, näringslivsutvecklare, Helsingborgs stad, Niklas Sommelius, stabschef vård och omsorgsförvaltningen, Helsingborgs stad, Dinah Åbinger, socialdirektör, Helsingborgs stad, Tony Mufic, utbildningsdirektör, Helsingborgs stad, Jesper Theander, arbetsmarknadsdirektör, Helsingborgs stad, Annika Olsson, rektor vid Campus Helsingborg, Lunds universitet samt Marcus Knutagård, biträdande prefekt, Socialhögskolan Lunds universitet.

 

Joakim Grina blir programansvarig på SoPact

Joakim Grina tar över som programansvarig på SoPact med huvudfokus på drift av acceleratorprogrammet för sociala entreprenörer som genomförs tillsammans med Helsingborgs stad och Socialhögskolan, Lunds universitet, Campus Helsingborg.

I samband med planeringen av den sjätte omgången av SoPacts acceleratorprogram börjar Joakim Grina som programansvarig. Joakim kommer senast från Social Innovation Skåne och Coompanion Skåne där han arbetat som affärsutvecklare. Joakim är civilingenjör i Teknisk fysik med inriktningen affär och innovation och var med och startade SoPact för fem år sedan. Han är specialiserad på finansiering har sökt och beviljats projektmedel från bland annat Vinnova, Tillväxtverket, ESF och ERUF med syfte att bygga stödfunktioner för samhällsentreprenörer.

– Jag har länge haft ett stort intresse för att utveckla, testa och implementera samhällsnyttiga idéer samt att mobilisera resurser och människor kring dessa. Det ska bli spännande att driva vidareutvecklingen av SoPacts acceleratorprogram med ökad samverkan med Helsingborgs stad och aktörer från privat, offentlig och idéburen sektor, säger Joakim Grina.

 

SÖK TILL SOPACT

SoPact är ett acceleratorprogram som stöttar sociala entreprenörer med att utveckla och sprida sina samhällsförbättrande idéer. Din idé kan förändra världen. Vi erbjuder ramverket för att det ska bli verklighet. Projektet startade 2016 har sedan dess stöttat 35 entreprenörer som adresserar samhällsutmaningar i Sverige och i världen.

SoPact är ett samverkansprojekt mellan Lunds Universitet, Socialhögskolan på Campus Helsingborg, Helsingborgs Stad och Tillväxtverket. Det betyder att vi arbetar nära de förvaltningar och aktörer som finns representerade i projektets styrgrupp.

Ansökan till höstens acceleratorprogram som börjar den 24 september är nu öppen, ansök här senast den 5 augusti.

En innovationsfrämjande vår med SoPacts acceleratorprogram för sociala entreprenörer!

Nu kan vi stolt presentera att åtta nya sociala företag antagits till SoPacts femte programomgång för sociala entreprenörer. Under tolv veckor erbjuder SoPact ett ramverk för deltagarna att utveckla, testa och sprida lösningar på behovsdrivna samhällsutmaningar.

SoPact är ett samverkansinitiativ mellan Socialhögskolan, Lunds universitet, Helsingborgs stad och Tillväxtverket. Komplexa samhällsutmaningar kräver nya metoder, arbetssätt, samverkansformer och lösningar. Under programmets gång kommer SoPact att facilitera möten med olika förvaltningar och utvecklingsprojekt inom Helsingborg stad, aktörer inom näringslivet såväl som forskare och studenter på Lunds Universitet, Campus Helsingborg.

Med SoPact vill vi utforska möjligheter att identifiera och stötta entreprenörer så väl som intraprenörer som tillsammans med studenter och forskare, vill utveckla och sprida nya metoder, verktyg och tjänster för socialt arbete i en föränderlig värld med påtagliga samhällsutmaningar, säger Marcus Knutagård, biträdande prefekt Socialhögskolan.

Det finns en stor bredd bland de deltagande entreprenörernas verksamheter. Sire fastigheter, drivs av arkitekterna Göran Lundqvist och Lotten Lundqvist och ska utveckla och förvalta bostäder med låga boendekostnader för resurssvaga hushåll.

Det långsiktiga målet är att bidra till en ökad boendeintegration i samhället, säger Göran Lundqvist.

My Gullstrand är grundare till Familjen AB, en butik men begagnade barnsaker som säljs på kommission, och drivs av att förändra synsättet på hur vi konsumerar och förbrukar saker.

Jag är också jätteintresserad av att ta hjälp av folk som står långt utanför arbetsmarknaden, och ge dem en meningsfull sysselsättning, exempelvis genom att anställa de som kan sy och laga saker till försäljning, säger My Gullstrand.

My Gullstrand och Peter Løvschall

Acceleratorprogrammet kommer att genomföras på olika platser i Helsingborgs stad för att skapa kontaktytor för nya utvecklingsprojekt och samverkansformer.

SoPact är ett sätt för staden att skapa förutsättningar och en kontext för entreprenörer med idéer som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart och som kan bidra till vision 2035 då Helsingborg ska vara den kreativ, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag, säger Peter Arvebro, enhetschef Högre utbildning och kompetensförsörjning, Helsingborgs stad.

Hannah Pettersson och Peter Arvebro

SoPacts acceleratorprogram för sociala entreprenörer avslutas med Social Impact Day den 12 juni på Think Open Space i Helsingborg.

Följande sociala företag deltar i vårens program

HELSAM
Samverkan mellan föreningar med social verksamhet i Helsingborg. Tillsammans skapar vi positiv förändring för personer i behov av stöd och hjälp.

Horse & Nature – trauma & psykoterapicentrum och MiMer Centre
Erbjuder människor med psykisk ohälsa och traumatiska erfarenheter hästassisterad psykoterapi, traumaterapi och support. MiMer är ett kunskaps,- informations-, utbildnings- och forskningscenter för hästassisterade behandlingar, hästars behov och välfärd, och trauma.

Kompis Sverige
Vår vision är ett samhälle där alla deltar på samma villkor och känner tillit till varandra. Människor med olika bakgrund möts sällan, vilket kan leda till misstro, fördomar, och att vi inte tillvaratar vår gemensamma potential. Skapar möten mellan nya och etablerade svenskar och ökar därmed deltagarnas kunskap om och förståelse för varandra.

Salt Water Farming
Idag saknar många tillgång till en ren och pålitlig vattenkälla och vår ambition är att vår innovation ska öka tillgången till rent vatten för människor i denna utsatta situation. Vår organisation vill tillhandahålla en solvärmedriven vattenkälla genom att etablera nära samverkan med relevanta partners så att vill kan realisera vår ambition.

Sire Fastigheter
Genom vår innovationsmetod för bostadsutveckling utvecklar vi en affärsmodell för bostäder med låga boendekostnader för resurssvaga hushåll som bidrar till en ökad boendeintegration i samhället.

Café Välkommen
Startades för två år sedan för att skapa en gemensam och integrerande mötesplats för kvinnor. Genom driftiga kvinnor med stora visioner har ett företagskoncept vuxit fram. Vi är därför i full gång med att förverkliga drömmen om att starta upp ett kvinnoföretag ur Café Välkommen. Vår spetskompetens är sömnad, men vi har även fler tjänster på gång.

 VÅGA
Arbetar med att göra nöjesbranschen till en plats där alla är välkomna och kan ha kul utan att vara utsatta. Genom att utgå från praktisk utbildning och verktyg skapar vi förutsättningarna för att personal ska kunna förhindra samt hantera sexuella trakasserier och övergrepp.

Familjen AB
En verksamhet där begagnade barnsaker säljs på kommission. Drivkraften ligger i att förändra synsättet på hur vi idag konsumerar och förbrukar saker. Det långsiktiga målet är att skapa hållbara lösningar för kundgrupper som inte ser det som ett självklart val idag.

 

Bilder från vår bootcamp i förra veckan.

Från vänster: Christine Antaya, Socialhögskolan, Katarina Felicia  Lundgren, Horse & Nature och MiMer, Emelie Dahlström, SoPact, Linnea Håkansson, Kompis Sverige, Richard Westerlind, Salt Water Farming, Jörgen Wahlsgtröm, Helsam, Iman Al Hamedi, Café Välkommen, Maximilian Cierpisz, Salt Water Farming, Susanne Sellami, Café Välkommen, Christian Boysen-Dinesen, VÅGA, Mia, Café Välkommen, Göran Lundqvist, Sire Fastigheter, Jan Abrahamsson, SoPact, Amanda Holm Strandqvist, Kompis Sverige, Hannah Petterson, SoPact

 

SoPact is presenting our latest superheroes!

As we are moving into autumn and darker times – we thought this should be the perfect timing to announce the people and the startups bringing a bit of extra light into this world. The fourth edition for the SoPact accelerator program is now running from October to January and there are six fantastic startups participating in the program.

– With Sopact we want to explore the opportunities to identify and support entrepreneurs as well as intrapreneurs who, together with students and researchers, want to develop and spread new methods, tools and services for social work in a changing world with complex societal challenges, says Marcus Knutagård, Deputy Head of Socialhögskolan.

In the beginning of October, we kicked off this accelerator program with an intensive bootcamp experience which really made us see how much fantastic people and potential we have the great opportunity of working with in this round of SoPact. The participating entrepreneurs are active in areas such as integration and health and are all driven by contributing to positive social development.

– We are very proud to have been accepted for Sopact’s accelerator program that comes in perfect time for our startup. All our ideas and loose threads have got more structure and guidance to implement them. Says Emir Mujezinovic, co-founder of ett hem att trivas i, en stad att trivas i

Helsingborg City is one of the co-financiers of the SoPact project and they also enable social entrepreneurs to sit and work in a creative environment at Think Open Space.

– SoPact is a way for the city to create conditions and a context for entrepreneurs with ideas that are socially, environmentally and economically sustainable that can contribute to the city’s vision that Helsingborg in 2035 will be the creative, vibrant, common and global city for people and companies, says Peter Arvebro, responsible for higher education, Helsingborg City.

Proudly presenting:

Social Business Lab Builds bridges between the Swedish IT-sector and newly arrived by offering tailor-made educations within programming and IT-development.

I am Coaching Works to expand people’s self-knowledge and transformation for the purpose of well-being and unlocking potential, through playful productivity and experiential-based workshops, coaching and courses.

Helsingborg International Connections – A knowledge-sharing network for global talents and their families. Our on- and offline platforms create a welcoming and informative experience, supporting our region’s aim to attract and retain international companies and key experts.

EOS Cares  Promotes social responsibility and integration of international and local citizens. Supported by EOS Lund Basketklubben, several activity groups per week provide room and times to meet, socialize, play and learn together – regardless of age, cultural background and profession.

Ett hem att trivas i, en stad att trivas i – Everybody deserves a home to enjoy themselves in, no matter the income. A low cost home styling agency using recycled furniture and materials. Bringing together working groups that normally do not meet, on a mission for a better society, together.

Velohouse – An open Co-Op styled workspace in Helsingborg, inspiring and facilitating creative projects with an appreciation for cultural diversity and multidisciplinary fusion. Velohouse projects focus on building a positive and sustainable community with activities that bring people together.

Emelie Dahlström becomes Program Manager at SoPact

It is Emelie Dahlström who is the latest addition to the SoPact team in her role as Program Manager with responsibility of developing the collaboration between the accelerator program’s social entrepreneurs, Helsingborgs Stad and researchers at the School of Social Work at Campus Helsingborg.

In connection to the start of the fourth batch of the SoPact Accelerator Program Emelie Dahlström starts as Program Manager. Emelie comes immediately from Kodcentrum, a nonprofit organization which works to introduce children to programming and digital creation, without cost. As secretary-general she has built up a national organization from scratch in close collaboration with partners as Spotify, Microsoft, Sigma, Informator Utbildning, Vinnova and Stockholms Stad.

Emelie has a background in international development cooperation and has worked in the borderland between the nonprofit sector and the business sector, among other as project leader at Svenska PostkodStiftelsen. As one of the co-founders of Sweden’s first clothing library Lånegardeoben, she has a special interest for circular economy.

SoPact is a very interesting collaboration project which aims to support entrepreneurs and organizations which are contributing with solutions to local and global societal challenges. Returning to my home region, I look forward to continuing to work with my big passions: social entrepreneurship, meeting people and societal development in a dynamic and progressive region, says Emelie Dahlström.

Foto: Maria Uhr

SoPact + Mindpark = Free office space for all our startups

With less than one week left before the application deadline for SoPact Accelerator program #3, we are super excited to let you know about the collaboration between SoPact and the lovely co-working and event space Mindpark based in Helsingborg.

Läs mer

SoPact is open for applicants! Deadline March 20th.

We’re very happy to announce that we’re open for applications for our next three-months accelerator program for social entrepreneurs at our new facility in Helsingborg.

The program will be running from Sunday April 2nd to June 22nd and application deadline is March 20th.

Read more about our offer: http://sopact.org/accelerator/

Application form

English: https://goo.gl/forms/TS8HEJabXt2hVZJk1
Swedish: https://goo.gl/forms/nH7zjk3PxxchhVVi2


Do you know of new innovative social startups that could benefit from a free three-months accelerator program – please forward this page to them.


 

Minister for Financial Markets Per Bolund visited SoPact at Socialhögskolan.

Sustainable innovations, meeting social entrepreneurs and a presentation of the accelerator program SoPact was on the agenda when Per Bolund (Swedish Green Party), Minister for Financial Markets and Consumer Affairs, visited Socialhögskolan at the beginning of February. During the visit the minister also discussed creative new solutions to societal challenges in the future. Läs mer

SoPact moves to Helsingborg

In 2017 and onwards, SoPact will be operating from Lund University Campus Helsingborg, based at Think Open Space. The move signifies a strong backing from the City of Helsingborg amid growing support for social entrepreneurship. Läs mer

SoPact is hiring: PR/Communication Manager (Student helper). Deadline Feb. 15th 2017.

SoPact is looking for a new co-worker: A student position as PR/Communication Manager. Läs mer