Blog

Kanske kan du lära dig något av de insikter och lärdomar vi får när vi lyckas och misslyckas i våra processer.

Ett samtal med Eva Wendt

Med en bakgrund som skådespelare, regissör och gestaltterapeut arbetar Eva Wendt med en metod där hon kombinerar improvisation, berättartekniker med gestaltterapi och det är i den skärningspunkten…

Ett samtal med Passent El Soury om hennes väg från Qatar till Helsingborg

Tune in and get inspired by Passent El Soury‘s journey from being a communication specialist in Qatar empowering women and youth in international development projects, to her new life in Sweden as a…

Ett samtal med Asma

Trots mindre än fem år i Sverige har Asma som folkbildningsutvecklare och cirkelledare byggt upp ett brett nätverk av kvinnor och unga tjejer som arbetar för ökad jämställdhet och delaktighet i…

Ett samtal med Peers Bridge

Möt Peers Bridge och ta del av deras berättelse om varför det är så viktigt som ny i Sverige att förstå "the hows and whys of Swedish culture" och hur deras metod kan bli den brygga som behövs för…

Hur skapar vi trygga offentliga miljöer för och med barn samt unga?

Den 9 juni anordnade Mötesplats Social Innovation i samverkan med Sopact och Danfo ett webbinarium med utgångspunkt på ”Hur skapar vi trygga offentliga miljöer för och med barn samt unga?”, där över…

Den digitala praktiken

Vi vill rikta ett stort tack till socionomkandidaterna Manuella Hochfellner och Daniel Mårtensson för deras tid vid Sopact under våren 2020.

Ett samtal med Sara Carlsson

Sara Carlsson berättar om varför brukarmedverkan är så viktigt och hur hon vill skapa möten och dialog mellan olika samhällsaktörer för att åstadkomma ett samhälle som bättre matchar och tar tillvara…

Ett samtal med Parul Ghosh

Ta del av ett samtal med den sociala entreprenören Parul Ghosh och inspireras av hennes många initiativ som social innovatör och hur hon lyckats få medel både från Visionsfonden och Action…

Ett samtal med Elinor Samuelsson

Vissa blir förlamade i lägen av kris och andra som Elinor Samuelsson ser möjligheter att skapa förändring. Vi gjorde en kort och givande avstämning över Zoom för att prata om HappyLab och Bright……