Ansökningskriterier

 • Vem kan söka?

  Du som idag driver aktiebolag, enskild firma, ideell förening, stiftelse eller ekonomisk förening med syfte att skapa samhällsnytta kan ansöka till acceleratorprogrammet.

 • Ambition och engagemang

  Ditt deltagande i programmet förutsätter ambition och engagemang för att jobba målinriktat med att utveckla din verksamhet. Vi vill att du har formulerat mål och vision för organisationen som vi kan jobba vidare med under programmets gång.

 • Systemförändring och skalbarhet

  Din idé eller din organisation ska ha potential att skapa systemförändring genom att den:

  • Skapar och sprider positiva samhällseffekter som nu eller i framtiden kan gynna många
  • Ändrar sättet att tänka hos människor, organisationer, samhällen för att på så vis råda bukt på gemensamma sociala problem
  • Inkluderar användare såväl som kunder och andra mottagare i att definiera samhällsbehov och verifiera möjliga lösningar
  • Drivs (eller har för avsikt att drivas) i samarbete mellan relevanta behovsägare/relevanta partners för finansiell såväl som social hållbarhet och generaliserbarhet
  • Har långsiktiga perspektiv och en varaktighet som sträcker sig längre än till ett projekt
 • De 17 globala målen för hållbar utveckling

  Din organisation jobbar lokalt eller globalt med minst ett av de 17 globala hållbarhetsmålen som definieras i Agenda 2030 och är framtagna av FN.

 • Deltagande varje vecka

  Som deltagare i programmet ska du har möjlighet att delta vid uppstarten som inleds med tre inspirerande introduktionsdagar i Helsingborg, 24-26 september. Därefter ska du kunna vara med på plats i Helsingborg varje vecka då vi har våra kunskapssprintar.  

 • Organisationsnummer

  Som deltagare i programmet ska du ha en verksamhet med ett registrerat organisationsnummer. Vi vänder oss primärt till organisationer registrerade i Skåne.

 • Beslutanderätt

  Som deltagare i programmet ska du vara firmatecknare för organisationen du företräder, eller ha firmatecknares underskrift på att du har rätt att företräda organisationen.

 • Språk

  Som deltagare i programmet ska du behärska svenska eller engelska i tal och skrift.