Möt teamet

Emelie Dahlström

Emelie Dahlström

Acceleratoransvarig - emelie.dahlstrom@soch.lu.se

Emelie Dahlström är en social entreprenör med en pol.magexamen från Uppsala Universitet. Som statsvetare är hon särskilt intresserad av digitaliseringens effekter på samhället ur ett demokratiperspektiv. Tillsammans med partners som Spotify, Microsoft, Sigma, Informator, Vinnova, Skolverket och Stockholm Stad har hon byggt upp den nationella organisationen Kodcentrum. Hon är också medgrundare till Sveriges första klädbibliotek Lånegarderoben. Foto: Maria Uhr

Joakim Grina

Joakim Grina

Programansvarig - joakim.grina@soch.lu.se

Joakim är civilingenjör i teknisk fysik med inriktningen affär och innovation och var med och startade SoPact för fem år sedan. De senaste tio åren har han skrivit 23 ansökningar om projektfinansiering, varav 19 har blivit beviljade från bland annat Vinnova, Tillväxteverket, ESF och ERUF. Den senaste tiden har han arbetat som affärsutvecklare på Social Innovation Skåne och Coompanion Skåne, men är alltså nu tillbaka på SoPact.

Jan Abrahamsson

Jan Abrahamsson

Affärsutvecklare - jan.abrahamsson@soch.lu.se

Jan har 20 års erfarenhet från kommunikationsbranschen som strateg, VD och CD. Han har under åren varit partner i fem byråer och är väl införstådd i de utmaningar som finns i att skapa och driva ett mindre bolag. Jan har arbetat med varumärken, produkter och tjänster inom offentlig sektor, näringsliv och ideella organisationer.

Camilla Rapp

Camilla Rapp

Ekonom

Camilla Rapp är en erfaren ekonom med många år i privatbranschen innan hon gick över till den offentliga förvaltningen 2013. Kandidaten i företagsekonomi erhölls vid Kalmar universitet 1995. Därefter har många år gått som ekonom för hotell, restauranger och resebranschen. Förutom att vara en del av SoPact, är Camilla ekonom vid Psykologiska institutionen och Socialhögskolan vid Lunds universitet.