Ansökningsinformation

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om acceleratorn.

Ansökningarna kommer att väljas baserat på följande kriterier

Potential för positiv förändring

SoPact definierar “Social Startup” ur ett brett perspektiv. Det svenska ordet samhällsentreprenör förklarar väl de typer av entreprenörer vi tar in i programmet. Viktigast av allt: Ni måste ha ett klart fokus på att skapa positiv förändring i samhället, utöver en önskan om att tjäna pengar. Den kan handla om att jobba med miljö- eller sociala frågor såsom jämlikhet, kultur, utbildning, katastrofhjälp, hälsa etc.

Dessutom väger vi in skalbarheten i din verksamhet, hur många människor kan du påverka med din startup?

Finansiell Hållbarhet

Vi tror att er chans till att uppnå långsiktig positiv förändring beror på att ni lyckas skapa stabila intäktsströmmar. Med andra ord, kan ni inte betala räkningarna kommer er startup inte att fungera på sikt.

Team

Vi tror att kapaciteten och engagemanget i ert team är en nyckelfaktor för att uppnå er vision. Att kunna uppvisa meriter från tidigare jobb, projekt, startups, events etc, lyckosamma eller inte, tillsammans med egna reflektioner om resultatet föredras. Vi lever i en komplex värld där djup kunskap krävs för att skapa förändring.
Med det sagt, vi tror också att hängivenhet och engagemang kan förflytta berg. Utmana oss gärna med din/er ansökan även om du inte har år av erfarenhet. Om du inte har detta – visa oss hur du ska skaffa det.

FAQ

Vem kan ansöka till SoPact?

Alla startups som arbetar med samhällsentreprenörskap kan ansöka till SoPact. Vi vill gärna se ansökningar från ett brett spektrum av startups. Det vill säga:

  • Entreprenöriella individer som arbetar för att sprida en idé
  • Existerande startups
  • Individer som arbetar med samhällsentreprenörskap utifrån en ideell verksamhet

Erfarna entreprenörer såväl som studenter är välkomna!

På grund av strukturerna kring finansiering i SoPact har startups baserade i Skåne företräde.

Hur många startups kommer vara med i acceleratorn?

Vi kommer att anta 7-10 startups.

Hur definierar ni samhällsstartup?

SoPact använder samhällsstartup väldigt brett.

Det viktiga för oss är att du arbetar för att lösa sociala, kulturella eller miljömässiga behov som samhället står inför snarare än med ekonomisk vinst som högst mål.

Kan jag delta i acceleratorn på min fritid?

Vi föredrar generellt om du är närvarande under arbetstid när acceleratorn är igång.

Begär SoPact delägarskap i de startups som deltar och hur mycket kostar det?

SoPact tar inget delägarskap och det är gratis att delta.

Behöver jag ett organisationsnummer för att kunna vara med i SoPact?

Ja, du behöver ett organisationsnummer för att kunna vara med i SoPact. Vilken företagsform du har spelar ingen roll. Det kan till exempel vara som enskild firma, ekonomisk förening eller ideell förening.

Du kan söka till SoPact utan att ha ett organisationsnummer, men då behöver du starta processen för att skaffa ett direkt när du blivit antaget till SoPact.

Du kan läsa mer om de vanligaste företagsformerna här:
https://www.verksamt.se/fundera/valj-foretagsform

Du kan läsa mer om att starta och registrera företag här:
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foretagare/startaochregistrera.4.58d555751259e4d661680006123.html

Vem och hur många från mitt startup kan medverka i programmet?

Generellt sett är programmet till för grundaren eller grundarna till ett startup – inte för de anställda. Med detta menas normalt 1-3 personer. Om ni är fler än 3 personer får ni gärna skriva det i er ansökan till oss.

Kan jag vara med i acceleratorn om jag bara har möjlighet att medverka på min fritid?

Nej. SoPacts aktiviteter körs under arbetstid. Du kan förvänta dig att vi kommer hålla ungefär 2-3 förmiddagsaktiviteter i veckan (9-12) på vårt kontor i Helsingborg.

Med det sagt, vi har haft flera grundare som varit med i SoPact medans de frilansat eller pluggat. När programmet börjar får alla startups ett schema över vilka aktiviteter vi kommer att köra, och när de kommer att köras, så att du kan planera din tid medan du är med i SoPact.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Peter på peter.lovschall@sopact.org eller ringa honom på +46 72 527 1984