Styrgrupp

Peter Arvebro

Peter Arvebro

Näringslivsutvecklare inom Högre Utbildning, Helsingborgs Stad
Marcus Knutagård

Marcus Knutagård

Biträdande Prefekt, Socialhögskolan Lunds Universitet
Michael Fransson

Michael Fransson

Näringslivsdirektör, Helsingborgs Stad
Dinah Åbinger

Dinah Åbinger

Socialdirektör, Helsingborgs Stad
Britt-Marie Börjesson

Britt-Marie Börjesson

Omsorgsdirektör, Helsingborgs Stad
Annika Olsson

Annika Olsson

Rektor vid Campus Helsingborg, Lunds Universitet
Tony Mufic

Tony Mufic

Utbildningsdirektör, Helsingborgs Stad