Styrgrupp

Annika Olsson

Annika Olsson

Rektor vid Campus Helsingborg, Lunds universitet
Jesper Theander

Jesper Theander

Arbetsmarknadsdirektör, Helsingborgs stad
Annette Melander Berg

Annette Melander Berg

Näringslivsdirektör, Helsingborgs stad

Marcus Knutagård

Marcus Knutagård

Biträdande Prefekt, Socialhögskolan Lunds universitet
Dinah Åbinger

Dinah Åbinger

Socialdirektör, Helsingborgs stad
Tony Mufic

Tony Mufic

Utbildningsdirektör, Helsingborgs stad