Styrgrupp

Annika Olsson

Annika Olsson

Rektor vid Campus Helsingborg, Lunds Universitet
Viwecka Thoresson

Viwecka Thoresson

Tf. Omsorgsdirektör, Helsingborgs Stad
Marcus Knutagård

Marcus Knutagård

Biträdande Prefekt, Socialhögskolan Lunds Universitet
Dinah Åbinger

Dinah Åbinger

Socialdirektör, Helsingborgs Stad
Tony Mufic

Tony Mufic

Utbildningsdirektör, Helsingborgs Stad