Om oss

Komplexa samhällsutmaningar kräver nya sätt att samarbeta, tänka och verka. Därför finns SoPact, en accelerator för sociala entreprenörer och social innovation. Acceleratorn vänder sig till entreprenörer och intraprenörer inom privat, offentlig och ideell sektor som adresserar sociala, kulturella eller miljömässiga samhällsutmaningar. Programmet syftar till att inspirera, stötta och stärka handlingskraftiga systemförändrande entreprenörer och innovationer under tolv veckor. Acceleratorprogrammet är helt gratis och utgår från Think Open Space i Helsingborg.

SoPact är ett samverkansprojekt mellan Lunds Universitet, Socialhögskolan på Campus Helsingborg, Helsingborgs Stad och Tillväxtverket. Det betyder att vi arbetar nära de förvaltningar som finns representerade i projektets styrgrupp. Dessa är Socialförvaltningen, Skol- och fritidsförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen och Stadsledningsförvaltningen.

SoPact verkar för att bidra till Vision 2035 om Helsingborg som den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vi samverkar även med forskare och studenter på Socialhögskolan som bland annat ligger bakom det framgångsrika forsknings- och utvecklingsprojektet Bostad först som utgår från brukarsamverkan som metod i tjänstelogiken. Social innovation kan drivas i regi av aktiebolag, ideell förening, stiftelse, ekonomisk förening och inom offentlig sektor, ofta i samverkan. Vi välkomnar sökande inom alla olika organisationsformer!