Acceleratorprogram

Vi är glada och stolta att presentera sjätte omgången av SoPacts acceleratorprogram för sociala entreprenörer. Under programmet som pågår i 10 veckor kommer du, utöver gemensamma träffar med olika teman, varje vecka att träffa antingen acceleratoransvarig Emelie Dahlström, programansvarig Joakim Grina eller vår affärsutvecklare Jan Abrahamsson.

Tre introduktionsdagar

Programmet startar med tre intensiva och spännande introduktionsdagar i Helsingborg. Under dessa tre dagar kommer tillfälle ges att lära känna de andra deltagande entreprenörerna och få en introduktion till de verktyg vi kommer jobba med under programmets gång för att accelerera din verksamhet. Dessa dagar syftar också till att identifiera dina behov, utmaningar och ta fram en plan för de kommande tre månaderna.

Del#1: Affärsutveckling – att skapa en finansiellt hållbar organisation

Programmets första del handlar om att affärsutveckla din verksamhet. I praktiken innebär det att undersöka och utveckla en finansiellt långsiktigt hållbar affärsmodell, genom att testa och validera olika  intäktsströmmar. SoPact kommer att facilitera din process med att validera dina antaganden genom att lokalisera och engagera relevanta partners.

Tillvägagångssättet för att validera olika intäktsströmmar kommer att variera beroende på din affärsmodell.  Vi har arbetat med organisationer som erbjuder produkter och tjänster till offentlig sektor, företag och/eller konsumenter samt de som jobbar i samarbete med företagspartners för att skapa samhällsnytta.

Del #2: Göra skillnad

Programmets andra del fokuserar på att definiera och tydliggöra det samhällsproblem din verksamhet försöker lösa och hur. Här introduceras verktyg för att kvantifiera och mäta effekten av verksamheten med siffror, samt genom att kartlägga vilka av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som främjas genom verksamheten.

Komplexa samhällsutmaningar kräver nya metoder, arbetssätt, samverkansformer och lösningar. Helsingborgs Stad som är en av samverkansparterna i SoPact vill vara med och skapa förutsättningar för dessa nya lösningar. Därför öppnar de upp för entreprenörer med idéer som möter utmaningar identifierade av staden, att testa och utveckla dessa idéer. Under programmets gång kommer SoPact att faclitera möten med olika förvaltningar och utvecklingsprojekt inom Helsingborg stad såväl som forskare och studenter på Lunds Universitet, Campus Helsingborg.

Del #3: Kommunikation

Kommunikation för ett socialt företag är viktigt både för att nå ut med ditt budskap internt när du skalar din verksamhet – men också för att få med dig externa aktörer och intressenter. Som ett socialt företag kan din målgrupp vara väldigt varierande, så som volontärer, privata eller offentliga finansiärer,  kunder eller klienter.

Under programmets gång kommer vi att jobba med att definiera varför du gör det du gör, det vill säga värdegrunden bakom ditt arbete. Utifrån det kommer vi sedan att ta fram en individuell kommunikationsstrategi.

Impact Day

Under programmet genomförs träffar med entreprenörer från tidigare omgångar av programmet. Programmet avslutas med SoPact Impact Day. En dag då du får tillfälle att presentera din verksamhet för potentiella samarbetspartners, kunder och finansiärer.