Acceleratorprogram

SoPacts program för sociala entreprenörer pågår under tolv veckor med syfte att accelerera sociala entreprenörer och social innovation. Målet med programmet är att de deltagande entreprenörerna ska bli redo att sälja sin vara, produkt, tjänst eller metod till kund, inleda samarbeten och partnerskap eller ta in externt kapital.

Programmet genomförs i Helsingborg i samverkan med Helsingborgs Stad och Lunds Universitet, Socialhögskolan, Campus Helsingborg och inleds med två inspirerande uppstartsdagar i Skanör. Förutom möjligheten att lära känna varandra ges en introduktion till programmets tre övergripande teman 1) Affärsutveckling och finansiering 2) Effektmätning och Agenda 2030 samt 3) Kommunikation och marknadsföring som verktyg för att skapa acceleration.

 

Under de kommande tio veckorna hålls en gemensam kunskapssprint varje tisdag. Varje vecka innehåller också individuell rådgivning med SoPacts team vilket kompletteras med  tillgång till mentorer och nätverksträffar. Programmet avslutas med att potentiella samarbetspartners, finansiärer och kunder bjuds in till att lyssna på alla deltagande entreprenörers pitchar.

Det är helt gratis att delta i acceleratorprogrammet och SoPact tar inget delägarskap.  Som deltagande entreprenör kommer organisationen som entreprenören representerar att bli mottagare av ett försumbart stöd motsvarande 68 000 SEK. Det försumbara stödet motsvarar värdet av att delta i acceleratorprogrammet.