Lärprocess

Under 24 månader med start den 1 januari 2019 driver SoPact ett projekt med syfte att att främja socialt företagande och stärka det sociala innovationsstödet.

Projektet är en gemensam läroprocess kring fyra testmiljöer som upprättas utifrån identifierade samhällsutmaningar hos fyra behovsägare i Helsingborgs stad. Dessa testmiljöer utgår från reella behov och potentiella kunder, till vilka sociala innovatörer, det vill säga sociala entreprenörer, intraprenörer, forskare och studenter nu söks.

Projektet är indelat i fyra faser med med målet att stärka affärs- och partnerskapsrelationerna mellan behovsägare inom Helsingborgs stad och de utvalda sociala innovatörerna samt att ta fram skalbar metoder, processer och lösningar.

Pågående
0%

Den 21-21 maj håller vi ett rekryteringslab med syfte att matcha sociala innovatörer (entreprenörer, intraprenörer, forskare eller studenter) med fyra förvaltningar i Helsingborg och deras respektive identifierade behov.

Med start i augusti pågar sedan en process i 17 månader med målet att stärka affärs- och partnerskapsrelationerna mellan behovsägare inom Helsingborgs stad och de utvalda sociala innovatörerna.

Rekryteringslabbet är nu avslutat och påbörjar sin andra fas med de utvalda deltagarna efter sommaruppehållet.

Jan Abrahamsson

Jan Abrahamsson

Ansvarig projektledare

Phone: +46 73-067 10 30
jan.abrahamsson@soch.lu.se