Ett hållbart Skåne genom socialt företagande

Projektet har som syfte att genom en företagsfrämjande exkubator, stöd- och samverkansinsatser till offentlig sektor, samt insatser för att integrera sociala företag i lokal hållbar platsutveckling, fortsätta stärka socialt företagande i en bred samverkan av företagsfrämjare och möjliggörare, som grund för att metoder och modeller ska kunna generaliseras och spridas inom ramen för en sektorsövergripande community i syfte att bidra till att lösa samhällsutmaningar i Skåne.

Projektet finansieras genom Tillväxtverket och genomförs tillsammans med Region Skåne, Coompanion och Nätverket idéburen sektor i Skåne.

Information uppdateras kontinuerligt här.

Ett hållbart Skåne (Påbörjad)
0%

Joakim Grina

Joakim Grina

Ansvarig projektledare

Phone: +46 73-067 10 30
joakim.grina@soch.lu.se