Om SoPact

Sopact är en innovationsfrämjande verksamhet vid Lunds Universitet som katalyserar idéer som tar tillvara på samhällets potential.

Vi arbetar utifrån samskapande processer som testar, identifierar och skapar lösningar på komplexa samhällsutmaningar.

Under 2016 – 2019 drev Sopact ett acceleratorprogram som totalt stöttade 42 sociala entreprenörer som adresserade samhällsutmaningar i Sverige och i världen.

Nu driver vi två stora projekt om sociala innovationer:

Sopacts läroprocess kring behovsdrivet stöd till sociala innovatörer, tillsammans med Helsingborgs stad, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, ett antal kunskapspartners samt Vinnova.

Ett hållbart Skåne genom socialt företagande, tillsammans med Region Skåne, Coompanion Skåne, Nätverket-idéburen sektor Skåne och Tillväxtverket.

Båda projekten påbörjades under våren 2019 och pågar till kvartal fyra 2020.

Sopact finansieras genom stöd av Vinnova, Tillväxtverket, Lunds Universitet, Socialhögskolan på Campus Helsingborg och Helsingborgs stad.

Acceleratorprogram (Avslutad)
0%
Behovsdriven lärprocess (Pågående)
0%
Ett hållbart Skåne (Pågående)
0%

Möt teamet

Joakim Grina

Joakim Grina

Programansvarig - joakim.grina@soch.lu.se

Joakim är civilingenjör i teknisk fysik med inriktningen affär och innovation och var med och startade SoPact för fem år sedan. De senaste tio åren har han skrivit 23 ansökningar om projektfinansiering, varav 19 har blivit beviljade från bland annat Vinnova, Tillväxteverket, ESF och ERUF. Den senaste tiden har han arbetat som affärsutvecklare på Social Innovation Skåne och Coompanion Skåne, men är alltså nu tillbaka på SoPact.

Jan Abrahamsson

Jan Abrahamsson

Affärsutvecklare - jan.abrahamsson@soch.lu.se

Jan har 20 års erfarenhet från kommunikationsbranschen som strateg, VD och CD. Han har under åren varit partner i fem byråer och är väl införstådd i de utmaningar som finns i att skapa och driva ett mindre bolag. Jan har arbetat med varumärken, produkter och tjänster inom offentlig sektor, näringsliv och ideella organisationer.

Camilla Rapp

Camilla Rapp

Ekonom

Camilla Rapp är en erfaren ekonom med många år i privatbranschen innan hon gick över till den offentliga förvaltningen 2013. Kandidaten i företagsekonomi erhölls vid Kalmar universitet 1995. Därefter har många år gått som ekonom för hotell, restauranger och resebranschen. Förutom att vara en del av SoPact, är Camilla ekonom vid Psykologiska institutionen och Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Alice Lindow

Alice Lindow

Kommunikatör

Alice är student på Campus Helsingborg där hon går programet Strategisk kommunikation.