Detta var några av de samtalsämnen som stod på agendan under Sörmland Social Innovation Day dit Sopact var inbjudna som talare. Eventet gick av stapeln den 29 september och efter ett drygt halvår av digitala konferenser, workshops och möten var det ett glatt gäng på tre personer som begav sig till ett corona-säkrat och semi-digitalt event i Eskilstuna.

Efter vår presentation på Social Innovation Värmland: Co-Days i Karlstad under februari månad var det som en favorit i repris att återigen få möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter och insikter från arbetet med vår behovsdrivna lärprocess kring stöd till sociala innovatörer. På plats i Eskilstuna – staden som bl.a. också har världens första återbruksgalleria ReTuna – fanns förutom undertecknad även Jan Abrahamsson från Sopact och Nour Habib, social innovatör från organisationen Trygg Rätt. Denna gång hade vi blivit inbjudna av Monica Parus vid Coompanion, som driver ett regionalt nätverk för offentliga aktörer och som tidigare hört oss tala på Social Innovation Värmland: Co-Days. Det var extra kul att denna gång även ha med oss en av de sociala innovatörer som deltagit i processen och som både kunde berätta mer om sin upplevelse av att delta, hur det har varit att samverka med offentliga aktörer såväl som hur organisationen Trygg Rätt arbetar med att få unga ut ur kriminella kretsar.

Sopacts behovsdrivna lärprocess pågår under två år och är ett projekt där vi arbetar med Helsingborgs stad. Projektets övergripande mål är att utveckla och testa behovsdrivna processer och metoder för att se om vi finner konkreta exempel som kan stärka en affärs- och partnerskapsrelation mellan Helsingborgs stad och sociala innovatörer. Tillsammans med fem förvaltningar inom Helsingborgs stad har vi identifierat fyra samhällsutmaningar och till dessa rekryterat sociala innovatörer. Vi har nu arbetat med projektet i snart två år och bubblar av insikter, reflektioner och… lärorika misstag 🙂

”Hur resonerar ni kring den politiska nivån – det är ju trots allt dem som ger oss tjänstepersoner olika uppdrag?”, ”Hur mäter du som social innovatör dina effekter?”, ”Kan du försörja dig på det arbete du gör inom organisationen?”, ”Vem är med i er styrgrupp?”. Frågorna var många ifrån en nyfiken publik, både fysiskt på plats såväl som från digitalt utspridda platser runt om i landet. Vi hade en bra bredd av deltagare från offentlig såväl som idéburen sektor, tillsammans med en rad andra sociala företag verksamma i regionen. Och det var inte bara vi som mötte en intresserad åhörarskara – programpunkterna bestod av givande presentationer och lärorika inspel från Upphandlingsmyndigheten, Region Sörmland, Karlskronas sociala arbetskooperativ KASAK såväl som innovationsforskare Malin Lindberg.

Vill du höra mer om våra svar på några av ovanstående frågor? Skulle du också vilja gå från ord till handling för att stärka ert arbete med socialt företagande och socialt innovationsskapande? Och är du nyfiken på våra så kallade ”lärorika misstag” som du kanske själv inte vill göra om? Hör av dig till oss så berättar vi mer!

 

/Jenny Nyström