De anslöt till oss ungefär halvvägs in i sin praktiktermin då tidigare platser inte längre kunde erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter pga. covid-19. Vi ordnade en helt digital praktik där de huvudsakligen varit delaktiga i planering, genomförande och efterarbete kring den samtalsserie vi har hållit kring frågor som synliggjorts i spåren av corona. Den här perioden har tydliggjort hur mycket sociala innovationer, sociala företag och samverkan mellan olika sektorer behövs.

Daniel och Manuella – ni har gjort en fin insats och är varmt välkomna att hänga kvar eller komma tillbaka för uppsatsskrivande längre fram!

/Maria Kullberg, redigerad av Jenny Nyström