Hur kan vi genom samskapande bidra till en positiv samhällsutveckling?

Fredagen den 25 maj så är det dags för SoPact, att tillsammans med Socialhögskolan på Campus Helsingborg och Socialförvaltningen i Helsingborgs Stad, hålla i konferensen ”En framtid vi skapar tillsammans!”

Konferensen är ett samverkansinitiativ som under en dag för samman forskare från olika discipliner vid Lunds Universitet med externa aktörer; brukare, socialarbetare och sociala entreprenörer och andra som arbetar med och vill skapa förutsättningar för en positiv samhällsutveckling. Dagen vänder sig särskilt till aktörer inom socialt arbete, skola- och fritid, och vård- och omsorg.

Syftet med dagen är ett utbyte av idéer och kunskap med utgångspunkt från att rådande samhällsutmaningar kräver nya sätt att samarbeta, tänka och verka. Konferensen innehåller exempel, inspiration och lärdomar från samskapande projekt med målsättning att skapa en plattform för dialog, utbyte och att lägga grunden för nya samskapande projekt som möter behovsdrivna samhällsutmaningar.

Konferensen kommer att följa tre tematiska spår:

  • Samskapande
  • Digitalisering och socialt arbete
  • En socialt hållbar stad

Vilket även innebär att man som deltagare på konferensen väljer ett av dessa teman. Boka in 25 maj i kalendern redan nu om du känner att du har idéer eller kunskap som du vill dela med dig av. Mer information om hur och var man kan anmäla sig kommer inom kort!

Efter konferensen
Fredagen den 17 augusti bjuder vi in till en uppföljning av konferensen för att främja fortsatt utveckling av samverkan kring den idé som arbetats fram den 25 maj. Det kan handla om att identifiera potentiella samarbetspartner eller möjliga finansieringskällor för projektet.

Fredagen den 16 november ses vi igen för att ta vidare de samskapande projekt och idéer där det finns ett intresse att jobba långsiktigt med ett gemensamt utvecklingsprojekt för att skapa en bättre framtid tillsammans.

Varmt välkommen!

Emelie Dahlström, SoPact
Dinah Åbinger, Socialförvaltningen, Helsingborgs Stad
Marcus Knutagård, Cecilia Heule och Arne Kristiansen, Socialhögskolan

Har du några frågor eller vill veta mer om konferensen?
Då går det jättebra att kontakta Emelie Dahlström.
emelie.dahlstrom@sopact.org