Blog

Kanske kan du lära dig något av de insikter och lärdomar vi får när vi lyckas och misslyckas i våra processer.

Kontakta oss, träffa oss irl, leta upp oss på en konferens eller kanske i ett klassrum och följ oss här på Facebook, Instagram och Linkedin.

SoPact + Mindpark = Free office space for all our startups

With less than one week left before the application deadline for SoPact Accelerator program #3, we are super excited to let you know about the collaboration between SoPact and the lovely co-working and event space Mindpark based in Helsingborg.

Read more


SoPact + Mindpark = Free office space for all our startups

With less than one week left before the application deadline for SoPact Accelerator program #3, we are super excited to let you know about the collaboration between SoPact and the lovely co-working and event space Mindpark based in Helsingborg.

Read more