Blog

Kanske kan du lära dig något av de insikter och lärdomar vi får när vi lyckas och misslyckas i våra processer.

Kontakta oss, träffa oss irl, leta upp oss på en konferens eller kanske i ett klassrum och följ oss här på Facebook, Instagram och Linkedin.

SoPact is hiring: PR/Communication Manager (Student helper). Deadline Feb. 15th 2017.

SoPact is looking for a new co-worker: A student position as PR/Communication Manager.Read more


SoPact is hiring: PR/Communication Manager (Student helper). Deadline Feb. 15th 2017.

SoPact is looking for a new co-worker: A student position as PR/Communication Manager.Read more