Since we at SoPact together with our SoPacters are all working toward a more sustainable world, it was quite logical for us to create a joint event with Hållbart Universitet and the Eco-Geeks two organizations aiming to strengthen and coordinate student engagement in environmental and sustainability issues at Lund University. At the event, they got to meet with real businesses working with sustainability and could connect with them to colloborate.

Talking about sustainability and a better world, an important aspect is for businesses to be able to measure their impact. For that is reason, Richard Lingberg, a Lund University almuni and serial entrepreneur that has been working in the impact measurement area in London for five years was our keynote speaker

The SoPacters pitched their startups which lead to networking time with students.

30512059643_edc5b07d05_o

30512055193_bda2db1257_o

30512058873_5ce42e7a33_o

Photos by Amanda Westin

Share:

Frågor och svar

Sopact är en innovationsfrämjande verksamhet vid Lunds universitet som katalyserar idéer som tar tillvara på samhällets potential.Vi arbetar utifrån samskapande processer som testar, identifierar och skapar lösningar på komplexa samhällsutmaningar.
Innovationsmyndigheten Vinnovas definition är att lösningens huvudsyfte är samhällsnyttan, den är inte en bieffekt. Exempel på historiska och idag helt vedertagna sociala innovationer är ambulansen, förskolan och biblioteken.Sociala innovationer är inkluderande eftersom de utvecklas nära slutanvändaren och ofta i en samskapande process mellan den sociala innovatören, offentlig sektor, privat sektor, akademin och som sagt slutanvändaren.
Sopact driver just nu inte ett acceleratorprogram så vi har inget ansökningsförfarande.Däremot är du alltid välkommen att kontakta oss om du som social innovatör undrar vart du kan vända dig med dig samhälls förbättrande idé.
Sopacts lärprocess kring behovsdrivet stöd till sociala innovatörer är ett projekt som vi driver och finansieras av Vinnova, Helsingborgs stad och Lunds universitet.Projektet Ett hållbart Skåne finansieras av Tillväxtverket, Region Skåne och Lunds universitet.
Sopact är en innovationsfrämjande verksamhet vid Lunds universitet och tillhör Socialhögskolan.Socialhögskolan har sin verksamhet i Lunds så väl som på Campus Helsingborg där vi har vårt kontor.
I vårt projekt för lärprocessen kring behovsdrivet stöd till sociala innovatörer, har vi rekryterat nio sociala innovatörer. Dessa bistår vi med affärsutveckling och i det ingår även att se hur man kan finansiera sin verksamhet. Däremot ingår det inte i vårt uppdrag att bistå andra sociala innovatörer utanför denna lärprocess.
Båda projekten utgår från Skåne, det ena lokalt i Helsingborg och det andra regionalt, men i båda fallen är ambitionen att resultaten av projekten kan bistå hela Sveriges sociala innovationssystem.
Enklast är att följa oss och våra lärdomar i projekten på vår hemsida, Facebook, Instagram och Linkedin.
Sopact är en innovationsfrämjande verksamhet vid Lunds universitetsom katalyserar idéer som tar tillvara på samhällets potential.
Kontakta oss:
Jan AbrahamssonVerksamhetsledare Sopact +46 (0) - 730 67 10 30
Marcus KnutagårdBiträdande Prefekt Socialhögskolan+46 (0) - 709 13 61 89
Besöksadress:
Campus HelsingborgUniversitetsplatsen 2252 25 Helsingborg

Privacy Preference Center