Blog

Kanske kan du lära dig något av de insikter och lärdomar vi får när vi lyckas och misslyckas i våra processer.

Kontakta oss, träffa oss irl, leta upp oss på en konferens eller kanske i ett klassrum och följ oss här på Facebook, Instagram och Linkedin.

Welcome night

After spending the day at the Entrepreneurship Fair presenting SoPact, the whole team gathered to welcome our new Sopacters for the first time! Exciting to think this is the beginning of our three-month-journey with an amazing team of social entrepreneurs ready to make the world a better place!Read more


Welcome night

After spending the day at the Entrepreneurship Fair presenting SoPact, the whole team gathered to welcome our new Sopacters for the first time! Exciting to think this is the beginning of our three-month-journey with an amazing team of social entrepreneurs ready to make the world a better place!Read more