So the first day finally arrived. The day we have long waited so patiently for. Like kids on the first day of school our SoPact’ers arrived at ProLab. Quickly they went from being only names on a paper, columns in a spreadsheet, and voices over the phone to being warm and passionate people with both the ideas and the determination to make true impact. People that we now have the privilege to get to know and see grow over the next three months. Safe to say that Friday was a good day.

We were super excited, of course, and apart from getting the chance to present the program and get to know our new friends, we had a little surprise in store. We wanted to face the startups with the challenge they will face so many times. The challenge of a good pitch. With videos documenting their presentation the first day we now look forward to compare it with a final presentation in June.

Then finally, it was time for a toast celebrating the start of a new community. We look forward to see what acceleration is possible in three months. Exciting things lay ahead. Stay tuned to get to know our seven startups!

IMG_0031IMG_0163IMG_0145IMG_0136IMG_0109IMG_0055IMG_0022IMG_0108IMG_0124IMG_0166IMG_0105IMG_0069

Photos by Amanda Westin

Share:

So the first day finally arrived. The day we have long waited so patiently for. Like kids on the first day of school our SoPact’ers arrived at ProLab. Quickly they went from being only names on a paper, columns in a spreadsheet, and voices over the phone to being warm and passionate people with both the ideas and the determination to make true impact. People that we now have the privilegeRead more

Share:

Frågor och svar

Sopact är en innovationsfrämjande verksamhet vid Lunds universitet som katalyserar idéer som tar tillvara på samhällets potential.Vi arbetar utifrån samskapande processer som testar, identifierar och skapar lösningar på komplexa samhällsutmaningar.
Innovationsmyndigheten Vinnovas definition är att lösningens huvudsyfte är samhällsnyttan, den är inte en bieffekt. Exempel på historiska och idag helt vedertagna sociala innovationer är ambulansen, förskolan och biblioteken.Sociala innovationer är inkluderande eftersom de utvecklas nära slutanvändaren och ofta i en samskapande process mellan den sociala innovatören, offentlig sektor, privat sektor, akademin och som sagt slutanvändaren.
Sopact driver just nu inte ett acceleratorprogram så vi har inget ansökningsförfarande.Däremot är du alltid välkommen att kontakta oss om du som social innovatör undrar vart du kan vända dig med dig samhälls förbättrande idé.
Sopacts lärprocess kring behovsdrivet stöd till sociala innovatörer är ett projekt som vi driver och finansieras av Vinnova, Helsingborgs stad och Lunds universitet.Projektet Ett hållbart Skåne finansieras av Tillväxtverket, Region Skåne och Lunds universitet.
Sopact är en innovationsfrämjande verksamhet vid Lunds universitet och tillhör Socialhögskolan.Socialhögskolan har sin verksamhet i Lunds så väl som på Campus Helsingborg där vi har vårt kontor.
I vårt projekt för lärprocessen kring behovsdrivet stöd till sociala innovatörer, har vi rekryterat nio sociala innovatörer. Dessa bistår vi med affärsutveckling och i det ingår även att se hur man kan finansiera sin verksamhet. Däremot ingår det inte i vårt uppdrag att bistå andra sociala innovatörer utanför denna lärprocess.
Båda projekten utgår från Skåne, det ena lokalt i Helsingborg och det andra regionalt, men i båda fallen är ambitionen att resultaten av projekten kan bistå hela Sveriges sociala innovationssystem.
Enklast är att följa oss och våra lärdomar i projekten på vår hemsida, Facebook, Instagram och Linkedin.
Sopact är en innovationsfrämjande verksamhet vid Lunds universitetsom katalyserar idéer som tar tillvara på samhällets potential.
Kontakta oss:
Jan AbrahamssonVerksamhetsledare Sopact +46 (0) - 730 67 10 30
Marcus KnutagårdBiträdande Prefekt Socialhögskolan+46 (0) - 709 13 61 89
Besöksadress:
Campus HelsingborgUniversitetsplatsen 2252 25 Helsingborg

Privacy Preference Center