På SoPact vi tror att lösningar på de stora utmaningar som världen står inför kan hittas hos entreprenörer.

Oavsett om det handlar om hälsa, demografiska förändringar, välbefinnande, delaktighet, hållbarhet, energi eller klimat så tror vi att en nedifrån och upp metod är avgörande för att få fram de innovationer och nya idéer som krävs.

SoPact är en accelerator för entreprenörer och organisationer som arbetar för att lösa sociala, kulturella och/eller miljömässiga behov snarare än att enbart söka ekonomisk vinning.

Vi anser att vedertagna affärsprinciper är effektiva för att uppnå långsiktig, skalbar positiv förändring i samhället samtidigt som det skapar ekonomiskt hållbara satsningar.

Fakta om Sopact

SoPact 2.0 är finansierat av Tillväxtverket (EU), Lunds Universitet och Helsingborg Stad och utformat för att att använda ett acceleratorprogram för organisationer som adresserar ett socialt, kulturellt och miljömässigt behov och behöver hjälp för att bli finansiellt hållbara.

SoPact 2.0 bygger på år av erfarenhet och nätverksbyggande genom teamet bakom LU Open Social Innovation Center (LUSIC).

  • Projektnamn: Accelerator för sociala innovationer SoPact 2.0
  • Ytterligare partners: Ideon Innovation, Normative, Qlik
  • Tidsram: Februari 2016 – april 2019
  • Leveransmål: Assistera 42 Skånebaserade sociala startups.